Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w Bankach spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Jakie kompetencje rozwinie uczestnik?
Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające mu na:
1) sprawne przygotowywanie posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
2) sporządzanie prawidłowych projektów uchwał/zarządzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
3) przygotowywanie projektów aneksów do umów związanych z bieżącym funkcjonowaniem banku spółdzielczego (np. z Pocztą Polską S.A., operatorem telefonii komórkowej, zakładem energetycznym itp.)
4) identyfikowanie i ograniczanie ryzyk związanych z przestrzeganiem przepisów o tajemnicy bankowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa
5) prawidłowe stosowanie przepisów o przetwarzaniu danych osobowych w banku spółdzielczym
6) wdrożenie prawidłowego sposobu postępowania w odniesieniu do dokumentów archiwalnych (poprawne określanie kategorii archiwalnych, stosowanie właściwych terminów przechowywania dokumentacji itp.)
7) unikanie błędów związanych z nieprawidłowym stosowaniem prawa pracy
8) prawidłowe postępowanie w odniesieniu do delegacji służbowych
Adresaci: Do kogo adresowane jest e-szkolenie?
Szkolenie jest adresowane do pracowników sekretariatów banków spółdzielczych.

PROGRAM:

1. Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania sekretariatów w bankach spółdzielczych
2. Status prawny banku spółdzielczego (właściwe przepisy)
3. Zasady przygotowywania posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
3.1. Kwestie organizacyjne
3.2. Sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń
4. Umowy związane z bieżącym funkcjonowaniem banku
5. Przestrzeganie tajemnicy bankowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa
6. Zasady przetwarzania danych osobowych w banku spółdzielczym
6.1. Prawa i obowiązki pracowników sekretariatu
6.2. Konsekwencje prawne wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
7. Archiwizacja dokumentów
7.1. Właściwe przepisy
7.2. Podstawowe zasady archiwizacji
7.3. Terminy przechowywania dokumentów
8. Wprowadzenie do prawa pracy
8.1. Rodzaje umów o zatrudnienie w banku spółdzielczym
8.2. Zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą
8.3. Zakaz konkurencji
8.4. Delegacje służbowe
9. Przykłady zaczerpnięte z praktyki bankowej
10. Pytania uczestników

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 kwietnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl