Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szkolenia zrealizowane

Prawne i podatkowe aspekty działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych / Polska Strefa Inwestycji (SSE / PSI)22 października 2021 r. Online
RACHUNKI UŚPIONE – ZASADY POSTĘPOWANIA BANKU Z RACHUNKAMI UŚPIONYMI – ZMIANA ZASAD INFORMOWANIA GMINY19 października 2021 r. Online
Środki trwałe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej i innych przedsiębiorstwach sieciowych w 2021 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane15 października 2021 r. Online
ZMIANA ZASAD DOCHODZENIA NALEZNOŚCI Z WEKSLA WYSTAWIONEGO NA ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ BANKU12 października 2021 r. Online
Podatek od nieruchomości w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej i innych przedsiębiorstwach sieciowych w 2021 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane11 października 2021 r. Online
E-faktura. Rewolucja w fakturowaniu – 1 stycznia 2022 r. Szkolenie dla branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej oraz energetycznej i ciepłowniczej28 września 2021 r. Online
Działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych – warsztaty prawne i podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem dyskontowania pomocy publicznej na przykładach22 września 2021 r. Online
RACHUNKI UŚPIONE – ZMIANA ZASAD INFORMOWANIA GMINY PROJEKTOWANE ZMIANY PRAWA BANKOWEGO W ZAKRESIE OUTSOURCINGU, TAJEMNICY BANKOWEJ ORAZ INFORMOWANIA O ZAWIERANIU UMÓW LOKATY STRUKTURYZOWANEJ15 września 2021 r. Online
23 września 2021 r. Online
EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO PO ZMIANACH w 2021 roku w praktyce Banków Spółdzielczych14 września 2021 r. Online
Prawne i podatkowe aspekty działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych / Polska Strefa Inwestycji (SSE / PSI)6 września 2021 r. Online
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – realizacja zaleceń KNF w zakresie blokady rachunków bankowych w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zasady pozyskiwania przez bank informacji z Krajowego Rejestru Zadłużonych.6 września 2021 r. Online
Aktualne orzecznictwo oraz zmiany VAT od 1 lipca i 1 października 2021 r. dla branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej oraz energetycznej i ciepłowniczej26 sierpnia 2021 r. Online
Mieszkaniowe rachunki powiernicze po zmianach – nowa ustawa z dnia 20 maja 2021 r. ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym25 sierpnia 2021 r. Online
Warsztaty- Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w okresie COVID1914 lipca 2021 r. Online
Prawne i podatkowe aspekty działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych / Polska Strefa Inwestycji (SSE / PSI)9 lipca 2021 r. Online
Warsztaty – skuteczna realizacja praw i obowiązków banku po ogłoszeniu upadłości bądź restrukturyzacji klienta banku.5 lipca 2021 r. Online
Zmiany prawne w bankach o doręczeniach elektronicznych obowiązujące od 1 lipca 2021 roku – przygotowanie do ich wdrożenia5 lipca 2021 r. Online
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2021 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane23 czerwca 2021 r. Online
Środki trwałe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej i innych przedsiębiorstwach sieciowych w 2021 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane31 maja 2021 r. Online
NOWELIZACJA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY, PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH24 maja 2021 r. Online
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2021 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane17 maja 2021 r. Online
Rekomendacja S a gwarancje praw konsumentów – kredytobiorców – przygotowanie do wdrożenia Rekomendacji S w Bankach Spółdzielczych7 maja 2021 r. Online
Podatek akcyzowy w 2021 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji28 kwietnia 2021 r. Online
EURO-FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w czerwcu 2021 roku w praktyce Banków Spółdzielczych22 kwietnia 2021 r. Online
Podatek VAT w branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej z uwzględnieniem zmian do JPK VAT od kwietnia 2021 r.22 kwietnia 2021 r. Online
Warsztaty – praktyczne aspekty rozpatrywania reklamacji klientów banków, z uwzględnieniem stanowisk nadzorców i najnowszego orzecznictwa15 kwietnia 2021 r. Online
Służebność przesyłu, inwestycje liniowe – wszechstronne przygotowanie przedsiębiorstwa sieciowego do uzyskiwania maksymalnie skutecznego i bezpiecznego w eksploatacji tytułu prawnego do korzystania z cudzej nieruchomości – najnowsze orzecznictwo i stan prawny 2021 rok.15-16 kwietnia 2021 r. Online
Warsztaty- Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w okresie COVID1926 marca 2021 r. Online
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – omówienie najważniejszych zmian w znowelizowanej ustawie w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i komunalnych25-26 marca 2021 r. Online
Skuteczne zabezpieczanie wierzytelności i windykacja należności przez bank w kontekście uprawnień klientów wynikających z ustaw szczególnych25 marca 2021 r. Online
Zasady współpracy banku z organami egzekucyjnymi, syndykiem masy upadłości, nadzorcą sądowym i zarządcą sukcesyjnym1 marca 2021 r. Online
ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU: ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLAUZULE ABUZYWNE W UMOWACH Z PRZEDSIĘBIORCAMI– PRZEGLĄD REGULACJI28 stycznia 2021 r. Online
EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO PO ZMIANACH w 2021 roku w praktyce Banków Spółdzielczych22 stycznia 2021 r. Online
EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO PO ZMIANACH w 2020 roku w praktyce Banków Spółdzielczych30 listopada 2020 r. Online
JAK WYELIMINOWAĆ KLAUZULE ABUZYWNE Z UMÓW Z PRZEDSIĘBIORCAMI? ASPEKTY PRAKTYCZNE ZAWIERANIA UMÓW W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH27 listopada 2020 r. Online
Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w okresie COVID1923 listopada 2020 r. Online
JAK DOSTOSOWAĆ ZASADY KREDYTOWANIA DO WYZWAŃ PANDEMII?22 października 2020 r. Online
ZMIANY W UMOWACH RACHUNKÓW BANKOWYCH: RACHUNKI UŚPIONE, RACHUNEK POSIADACZA PODCZAS RESTRUKTURYZACJI I UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ5 października 2020 r. Online
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z ZA WODĘ I ŚCIEKI – ŻRÓDŁA NALEŻNOŚCI, TERMINY PRZEDAWNIENIA, OCHRONA KONSUMENCKA, ODSETKI, DOPUSZCZALNOŚĆ ODCIĘCIA DOSTAW WODY LUB ZAMKNIĘCIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO24 września 2020 r. Online
Nowości – budowle sieciowe i inne środki trwałe w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych i energetycznych – jak je klasyfikować, amortyzować, ewidencjonować, inwentaryzować i opodatkować wraz wyliczeniem błędów w deklaracji w podatku od nieruchomości.16 września 2020 r. Online
USTAWA O KREDYCIE HIPOTECZNYM Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego – szkolenie zakończone egzaminem10 lipca 2020 r. Online
Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych8 lipca 2020 r. Gdańsk
16 lipca 2020 r. Mielec
USTAWA O KREDYCIE HIPOTECZNYM – szkolenie E-learning zakończone egzaminem8-22 lipca 2020 r. E-learning
ZMIANY W UMOWACH RACHUNKÓW BANKOWYCH: RACHUNKI UŚPIONE, EGZEKUCJA Z RACHUNKÓW BANKOWYCH, ROZPATRYWANIE REKLAMACJI PRZEZ BANKI6-20 lipca 2020 r. E-learning
ZMIANY W UMOWACH RACHUNKÓW BANKOWYCH: RACHUNKI UŚPIONE, EGZEKUCJA Z RACHUNKÓW BANKOWYCH, ROZPATRYWANIE REKLAMACJI PRZEZ BANKI2 lipca 2020 r. Online
EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO PO ZMIANACH USTAWY STIR I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH16 czerwca 2020 r. Online
EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO PO ZMIANACH USTAWY STIR I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH15-30 czerwca 2020 r. E-learning
EURO-FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w czerwcu 2020 roku w praktyce Banków Spółdzielczych15-30 czerwca 2020 r. E-learning
SPÓLKI GIEŁDOWE W RZECZYWISTOŚCI KRYZYSU20 maja 2020 r. Online
Zasady dostosowania regulacji bankowych do „Tarczy COVID-19” – z uwzględnieniem Rekomendacji Związku Banków Polskich14 maja 2020 r. Online
EURO-FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w czerwcu 2020 roku w praktyce Banków Spółdzielczych14 maja 2020 r. Online
Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej w Banku Spółdzielczym26-27 marca 2020 r. Kraków
2-3 kwietnia 2020 r. Warszawa
16-17 kwietnia 2020 r. Poznań
23-24 kwietnia 2020 r. Wrocław
Warsztaty prawne i podatkowe dla Specjalnych Stref Ekonomicznych5 marca 2020 r. Warszawa
6 marca 2020 r. Białystok
WNIOSEK O SKRÓCENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. -WPŁYW PODWYŻEK CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZATRUDNIENIA NA TARYFY DECYZJE ORGANÓW REGULACYJNYCH OBOWIĄZKI GMIN I PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH W ZAKRESIE PONOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI WODNE. OPŁATY ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH.3 marca 2020 r. Katowice
Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej3 marca 2020 r. Warszawa
10 marca 2020 r. Poznań
Ryzyko operacyjne w Banku Spółdzielczym20 lutego 2020 r. Poznań
Środki trwałe w tym budowle sieciowe, nowa klasyfikacja środków trwałych, podatek od nieruchomości oraz inwentaryzacja roczna 2019 r. i najnowsze orzecznictwo dla branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej oraz służebność przesyłu- problemy branżowe na przykładach25 luty 2020 r. Gdańsk
26 luty 2020 r. Warszawa
27 luty 2020 r. Katowice
USTAWA O KREDYCIE HIPOTECZNYM. Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego – szkolenie zakończone egzaminem17 luty 2020 r. Warszawa
18 luty 2020 r. Kraków
NAJNOWSZE ZMIANY PRAWNE ORAZ TRENDY W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH 202030 stycznia 2020 r. Warszawa
Podatek od nieruchomości 2020 r.29 stycznia 2020 r. Kraków
EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO PO ZMIANACH USTAWY STIR I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH28 stycznia 2010 r. Katowice
Podatek od nieruchomości 2020 r. – Środki trwałe, w tym budowle sieciowe27 stycznia 2020 r. Warszawa
28 stycznia 2020 r. Wrocław
Podatek od nieruchomości 2020 r.27 stycznia 2020 r. Katowice
KONFERENCJA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH – NOWE WYMOGI REGULACYJNE A ICH REALIZACJA PRZEZ BANKI SPÓŁDZIELCZE24 stycznia 2020 r. Warszawa
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE16 grudnia 2019 r. Gdańsk
ZAMKNIĘCIE ROKU BILANSOWE, PODATKOWE PIT, CIT OD NIERUCHOMOŚCI I VAT ORAZ INWENTARYZACJA W 2019/2020 R. ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BUDOWLI SIECIOWYCH w branży wodociągowo- kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej i komunalnej12-13 grudnia 2019 r. Zakopane, Hotel Wersal
ŚRODKI TRWAŁE DLA KSIĘGOWYCH I SŁUŻB TECHNICZNYCH w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, energetycznych, ciepłowniczych, komunalnych i pozostałych przedsiębiorstw sieciowych11 grudnia 2019 r. Wrocław
Środki trwałe w tym budowle sieciowe, nowa klasyfikacja środków trwałych, podatek od nieruchomości oraz inwentaryzacja roczna 2019 r. i najnowsze orzecznictwo dla branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej oraz służebność przesyłu- problemy branżowe na przykładach5 grudnia 2019 r. Kraków
6 grudnia 2019 r. Warszawa
ZAMKNIĘCIE ROKU BILANSOWE, PODATKOWE PIT, CIT OD NIERUCHOMOŚCI I VAT ORAZ INWENTARYZACJA W 2019/2020 R. ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BUDOWLI SIECIOWYCH w branży wodociągowo- kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej i komunalnej3-4 grudnia 2019 r. Katowice
5-6 grudnia 2019 r. Warszawa
„Compliance Due Dilligence – skuteczny system weryfikacji kontrahentów”27 listopada 2019 r. Warszawa
Zmiany prawne mające wpływ na działalność Banku Spółdzielczego26 listopada 2019 r. Poznań
29 listopada 2019 r. Kraków
Aktualne regulacje prawne i podatkowe na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych21 listopada 2019 r. Warszawa
22 listopada 2019 r. Olsztyn
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych a obowiązujące przepisy i praktyczne problemy prowadzenia procedur z naciskiem na elektronizację zamówień21 listopada 2019 r. Warszawa
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2019 i 2020 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane30 października 2019 r. Katowice
RACHUNKI UŚPIONE I EUROFATCA – zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami9 października 2019 r. Warszawa
11 października 2019 r. Wrocław
„Zmiany w obszarze przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Krajowa Ocena Ryzyka, nowelizacja ustawy oraz V Dyrektywa” Podejście oparte na ryzyku w praktyce Banków Spółdzielczych i SKOK25 września 2019 r. Warszawa
Podatek VAT w 2019 r. w branży wodociągowej i komunalnej– szczegółowe omówienie zmian wprowadzonych i planowanych oraz bieżących problemów, obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.19 września 2019 r. Warszawa
COMPLIANCE W KONTEKŚCIE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH 201917 września 2019 r. Warszawa
CENY TRANSFEROWE 2019 – dokumentacje, aktualne regulacje i zmiany12 września 2019 r. Warszawa
Szkolenie kompleksowe 2 dniowe – Aktualne regulacje prawne i podatkowe na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych26-27 sierpnia 2019 r. Gdańsk
Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2019 r. – możliwość uzyskania istotnych oszczędności dla przedsiębiorców16 lipca 2019 r. Katowice
18 lipca 2019 r. Warszawa
23 lipca 2019 r. Poznań
CENY TRANSFEROWE 2019 w Specjalnych Strefach Ekonomicznych26 czerwca 2019 r. Warszawa
ŚRODKI TRWAŁE DLA KSIĘGOWYCH I SŁUŻB TECHNICZNYCH w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, energetycznych, ciepłowniczych, komunalnych i pozostałych przedsiębiorstw sieciowych19 czerwca 2019 r. Poznań
Analiza i zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania w Bankach Spółdzielczych10-11 czerwca 2019 r. Wrocław
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO WODNE I USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, USTAWY O ODPADACH, TARYFY DLA WODY- ZMIANY TARYFY W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA7 czerwca 2019 r. Katowice
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2019 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane4 czerwca 2019 r. Poznań
12 czerwca 2019 r. Warszawa
ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRZETARGACH NA ROBOTY BUDOWLANE w branży wodno-kanalizacyjnej i komunalnej -miniPortal oraz EPUAP4 czerwiec 2019 r. Wrocław
Podatek akcyzowy od energii elektrycznej, wyrobów gazowych i wyrobów węglowych w 2018 i w 2019 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem ostatnich i planowanych zmian3 czerwca 2019 r. Warszawa
CENY TRANSFEROWE 2019 w branży energetycznej i ciepłowniczej30 maja 2019 r. Warszawa
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH 201911 kwietnia 2019 r. Warszawa
AKTUALIZACJA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI W ŚWIETLE NOWYCH REGULAMINÓW DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. NOWELIZACJA ZASAD PRZYŁĄCZENIA DO SIECI NA PODSTAWIE UWAG WÓD POLSKICH. WZORY DOKUMENTÓW3 kwietnia 2019 r. Poznań
4 kwietnia 2019 r. Wrocław
Elektronizacja zamówień publicznych oraz najnowsze orzecznictwo dotyczące przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w branży wodno-kanalizacyjnej i komunalnej1 kwietnia 2019 r. Warszawa
4 kwietnia 2019 r. Katowice
KOMPLEKSOWA UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – OGÓLNE WARUNKI UMÓW (OWU), WZORY DOKUMENTÓW. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI PO ZMIANACH29 marca 2019 r. Gdańsk
Gospodarka osadami ściekowymi i innymi odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych- konsekwencje nowelizacji ustawy o odpadach dla sektora wodociągowo- kanalizacyjnego i komunalnego22 marca 2019 r. Poznań
25 marca 2019 r. Katowice
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE 20189 lipca 2018 r. Mielec
11 lipca 2018 r. Warszawa
12 lipca 2018 r. Białystok
OZE, KOGENERACJA, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – Realizacja i rozliczanie obowiązku umorzeniowego – Obecny i planowany system wsparcia kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii.20 czerwca 2018 r. Warszawa
Podatek VAT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2018 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane28 maja 2018 r. Katowice
7 czerwca 2018 r. Poznań
12 czerwca 2018 r. Warszawa
NOWELIZACJA USTAWY AKCYZOWEJ – zmiany rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych -zmieniony zakres zwolnienia od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych -nowy system elektronicznych dokumentów dostaw26 marca 2018 r. Katowice
27 marca 2018 r. Warszawa
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2018 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane23 kwietnia 2018 r. Katowice
Specjalne Strefy Ekonomiczne: Rozliczenia podatkowe, zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE , kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Dochód z działalności zwolnionej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach. Planowane zmiany w udzielaniu pomocy publicznej w 2018 roku5 marca 2018 r. Gdańsk
5 marca 2018 r. Białystok
27 marca 2018 r. Wrocław
Rozliczenia podatkowe na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zmiany w udzielaniu pomocy inwestycyjnej od 2018 roku.25 stycznia 2018 r. Wrocław
26 stycznia 2018 r. Katowice
WARSZTATY DLA CIEPŁOWNIKÓW: ­ OBOWIĄZEK UTRZYMYWANIA ZAPASÓW PALIW ­ STRATEGIA I TAKTYKA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM ­ TARYFY DLA CIEPŁA ­ OBOWIĄZKI KONCESJONARIUSZY ­ CIEPŁO Z OZE22 stycznia 2019 r. Katowice
23 stycznia 2019 r. Warszawa
Kompendium podatkowe VAT dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej8 listopada 2017 r. Warszawa
13 listopada 2017 r. Katowice
20 listopada 2017 r. Wrocław
21 listopada 2017 r. Poznań
Wybrane problemy podatkowo – księgowe w branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowej21-22 listopada 2017 r. Warszawa
29-30 listopada 2017 r. Katowice
NOWELIZACJA USTAWY O OZE 2017 R.24 października 2017 r. Warszawa
26 października 2017 r. Katowice
WARSZTATY DLA CIEPŁOWNIKÓW NOWE PRZEPISY PRAWA, NOWE WSKAŹNIKI I ŚREDNIE CENY DO TARYF, ZAPASY PALIW8 listopada 2017 r. Katowice
9 listopada 2017 r. Warszawa
PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH: Specjalne Strefy Ekonomiczne: Rozliczenia podatkowe, zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE , kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Dochód z działalności zwolnionej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach7 listopada 2017 r. Łódź
13 listopada 2017 r. Gdańsk
Szkolenie dla branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej Zamówienia publiczne w przetargu nieograniczonym Warsztaty praktycznie – z przykładami SIWZ do zastosowania już po szkoleniu11-12 września 2017 r. Uniejów
NOWELIZACJA USTAWY AKCYZOWEJ – zmiany rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych -zmieniony zakres zwolnienia od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych- nowy system elektronicznych dokumentów dostaw21 listopada 2017 r. Katowice
28 listopada 2017 r. Warszawa
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE: Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach5 września 2017 r. Katowice
11 września 2017 r. Mielec
27 września 2017 r. Wrocław
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE: Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach26 czerwca 2017 r. Gdańsk
26 lipca 2017 r. Warszawa
27 lipca 2017 r. Katowice

Efektywność energetyczna, obowiązek umarzania świadectw, białe certyfikaty i audyty energetyczne określony w ustawie7 czerwca 2017 r. Katowice
8 czerwca 2017 r. Warszawa
NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH ROZPORZĄDZENIE: MAR, KOMITETY AUDYTU, USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ – informacje poufne, negocjacje, lista osób, opóźnienia – przeprowadzanie emisji akcji i obligacji w kontekście MAR oraz obowiązki związane z raportowaniem – procedura badania rynku w związku z emisją papierów wartościowych – nowe regulacje dotyczące Komitetów Audytu12 września 2017 r. Warszawa
Specjalne Strefy Ekonomiczne 2017 r. Nowelizacja ustawy o SSE Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach28-29 sierpnia 2017 r. Gdańsk
Podatki SSE 2017 – Podatkowa kwalifikacja przychodów i kosztów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w świetle najnowszych interpretacji podatkowych Ministra Finansów oraz orzeczeń sądów administracyjnych1 czerwca 2017 r. Wrocław
2 czerwca 2017 r. Gdańsk
FINANSOWANIE, BUDOWA I PRZEKAZYWANIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH. USTANAWIANIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU25 maja 2017 r. Katowice
1 czerwca 2017 r. Warszawa
8 czerwca 2017 r. Lublin

USTAWA KOMINOWA Zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Szkolenie dla Kadry Zarządzającej branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej24-25 kwietnia 2017 r. Radom
Zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Szkolenie dla Kadry Zarządzającej branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej30-31 marca 2017 r. Kołobrzeg
CŁO- aktualne zagadanienia i zmiany w przepisach celnych w 2017 roku- praktyczne przykłady obliczania wartości celnej- stosowanie preferencji taryfowych w imporcie i eksporcie- zmiany w zakresie Unijnego Kodeksu Celnego i polskich regulacji24 marca 2017 r. Katowice
31 marca 2017 r. Warszawa
Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej UE 2014-202022 marzec 2017 r. Łódź
Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów22 marzec 2017 r. Warszawa
ZWOLNIENIA W AKCYZIE w 2017 roku – akcyza w procesach energochłonnych – częściowy zwrot akcyzy – najnowsze interpretacje i orzecznictwo22 marca 2017 r. Warszawa
23 marca 2017 r. Katowice
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W BRANŻY WODNOKANALIZACYJNEJ I ENERGETYCZNEJ – prewencja windykacyjna i podstawowe pojęcia – windykacja przedsądowa – podatkowe aspekty windykacji – psychologiczne aspekty windykacji8 luty 2017 r. Warszawa
Zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Szkolenie dla Kadry Zarządzającej branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej13-14 marca 2017 r. Zawiercie
Rachunkowość jednostek budżetowych w 2017 roku po centralizacji podatku VAT. Zmiany w przepisach prawa po 1 stycznia 2017 roku.7 marzec 2017 r. Łódź
8 marzec 2017 r. Warszawa
Budżetowanie i Controlling w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym6-7 kwietnia 2017 r. Kraków

Sporządzenie sprawozdań finansowych za 2016 rok w jednostkach budżetowych z uwzględnieniem zmian w przepisach27 luty 2017 r. Katowice
28 luty 2017 r. Łódź
NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ŚWIADECTWA POCHODZENIA ENERGII, OZE20 marca 2017 r. Warszawa
21 marca 2017 r. Katowice
ŚRODKI TRWAŁE, BUDYNKI I BUDOWLE SIECIOWE – klasyfikacja i opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, problematyka służebności przesyłu w branży energetycznej, ciepłowniczej i wodnokanalizacyjnej23 luty 2017 r. Poznań
2 marzec 2017 r. Warszawa
14 marzec 2017 r. Katowice
Nowe oblicze wypełniania obowiązków informacyjnych na GPW i NewConnect po zmianie przepisów. Raportowanie danych niefinansowych9 luty 2017 r. Warszawa
NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ŚWIADECTWA POCHODZENIA ENERGII, OZE – porównanie nowej i dotychczasowej ustawy – audyty energetyczne przedsiębiorstw – pozyskiwanie świadectw efektywności na nowych zasadach – obowiązki w zakresie wytwarzania energii z OZE i kogeneracji30 stycznia 2017 r. Warszawa
31 stycznia 2017 r. Katowice
Zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Szkolenie dla Kadry Zarządzającej branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej12-13 stycznia 2017 r. Lidzbark Warmiński
ŚRODKI TRWAŁE, BUDYNKI I BUDOWLE SIECIOWE – klasyfikacja i opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, problematyka służebności przesyłu w branży energetycznej, ciepłowniczej i wodnokanalizacyjnej10 stycznia 2017 r. Warszawa
12 stycznia 2017 r. Katowice
CENY TRANSFEROWE – w branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej – zmiany od stycznia 2017 r.6 luty 2017 r. Poznań
7 luty 2017 r. Wrocław

AKCYZA W BRANŻY ENERGETYCZNEJ – akcyza w obrocie energią elektryczną – akcyza w obrocie gazem oraz zmiany w wyrobach energetycznych23 stycznia 2017 r. Warszawa
15 luty 2017 r. Katowice
Podatkowe zamknięcie roku i pomoc publiczna w Specjalnych Stref Ekonomicznych Klasyfikacja przychodów, ponoszenie kosztów w czasie, ustalanie dochodu bądź straty na działalności zwolnionej i opodatkowanej. Kalkulacja przysługującej pomocy publicznej i poziomu jej wykorzystania30 stycznia 2017 r. Wrocław
31 stycznia 2017 r. Łódź


Budowle sieciowe i inne środki trwałe w 2016 r. w podatkach i księgowości – problemy podatku od nieruchomości, klasyfikacji i amortyzacji z aktualnym orzecznictwem w branży wodnokanalizacyjnej, energetycznej i komunalnej28 listopada 2016 r. Poznań
29 listopada 2016 r. SzczecinWARSZTATY Rozliczenia podatkowe firm działających na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Kwalifikacja przychodów, działalność zwolniona, opodatkowana, ustalanie dochodu, straty, zwolnienia z podatku. Kalkulacja przysługującej pomocy publicznej i poziomu jej wykorzystania22 listopada 2016 r. Warszawa
24 listopada 2016 r. Białystok
Wybrane problemy podatkowo – księgowe w branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowej – świadectwa pochodzenia energii – prawa do emisji CO2 – prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii i świadectw efektywności energetycznej – środki trwałe w energetyce – podatek akcyzowy- praktyka i zmiany22-23 listopada 2016 r. Katowice
24-25 listopada 2016 r. Warszawa
POMOC PUBLICZNA, ZEZWOLENIA, NAKŁADY INWESTYCYJNE Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach22-23 listopada 2016 r. Warszawa
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2016 r. i w 2017 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany w przepisach wprowadzone i planowane17 listopada 2016 r. Katowice
20 grudnia 2016 r. Poznań
Podatkowe zamknięcie roku w spółce działającej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej – limity pomocy publicznej – działalność w strefie i poza strefą – przychody i koszty finansowe w rozliczeniach strefowych – rozliczenia związane ze sprzedażą odpadów i złomu – ceny transferowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych8 listopada 2016 r. Katowice
10 listopada 2016 r. Gdańsk
15 listopada 2016 r. Wrocław
15 grudnia 2016 r. Łódź
Ceny Transferowe- zmiany od stycznia 2017 r. – szkolenie warsztatowe14-15 listopada 2016 r. Warszawa
NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ŚWIADECTWA POCHODZENIA ENERGII, TARYFY – skutki zmian na kształtowanie taryfy dla ciepła – umorzenie certyfikatów, opłaty zastępcze – pozyskiwanie świadectw efektywności na nowych zasadach – Wsparcie OZE i kolorowe certyfikaty – rozliczenie 2016 roku na nowych zasadach – regulacje w zakresie zapasów i paliw18 października 2016 r. Poznań
WARSZTATY Rozliczenia podatkowe firm działających na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Kwalifikacja przychodów, działalność zwolniona, opodatkowana, ustalanie dochodu, straty, zwolnienia z podatku. Kalkulacja przysługującej pomocy publicznej i poziomu jej wykorzystania12 października 2016 r. Mielec
10 października 2016 r. Łódź
18 października 2016 r. Wrocław
24 października 2016 r. Gdańsk
25 października 2016 r. Białystok

Centralizacja w zakresie rozliczania VAT przez JST po wyroku TSUE z dnia 29.09.2015r. Przygotowanie do zmian krok po kroku.26 wrzesień 2016 r. Warszawa
27 wrzesień 2016 r. Katowice
Ceny Transferowe- zmiany od 1 stycznia 2017 r.- warsztaty w praktyce firm wodnokanalizacyjnych, energetycznych i komunalnych21-23 listopada 2016 r. Zakopane
NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH MAR i MAD II SKUTKI ZMIAN DLA EMITENTÓW – nowe zasady raportowania, informacje poufne w MAR – informacja poufna na przykładach i w nowym stanie prawnym – najnowsze standardy ESMA, najnowsze praktyki KNF – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016październik 2016 r. Warszawa
NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ŚWIADECTWA POCHODZENIA ENERGII, TARYFY – skutki zmian na kształtowanie taryfy dla ciepła – umorzenie certyfikatów, opłaty zastępcze – pozyskiwanie świadectw efektywności na nowych zasadach – Wsparcie OZE i kolorowe certyfikaty – rozliczenie 2016 roku na nowych zasadach – regulacje w zakresie zapasów i paliw – koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 w taryfie – aspekty rachunkowe świadectw pochodzenia i efektywności8 września 2016 r. Warszawa
12 września 2016 r. Katowice
Akcyza w obrocie energią i wyrobami gazowymi – praktyka i doświadczenia po zmianachwrzesień Warszawa
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY- problemy branży wodnokanalizacyjnej, energetycznej i komunalnej3 października 2016 r. Warszawa
14 października 2016 r. PoznańJednolity Plik Kontrolny oraz Ceny Transferowe w branży wodnokanalizacyjnej, energetycznej i ciepłowniczej27-29 lipca 2016 r. Kołobrzeg
Specjalne Strefy Ekonomiczne – koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną; ustalanie dochodu z działalności zwolnionej z opodatkowania; rozliczanie pomocy publicznej27 czerwca 2016 r Wrocław
5 lipca 2016 r. Katowice
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – SZKOLENIE DLA ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI22 czerwiec 2016 r. Kraków
NAJISTOTNIEJSZE ASPEKTY REGULACJI RYNKÓW CIEPŁA: narzędzia regulacyjne, wybrane aspekty kształtowania taryf, uzasadniony zwrot z kapitału, regulacje w zakresie zapasów i paliw, koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 w taryfie21 czerwiec 2016 r. Katowice
23 czerwiec 2016 r. Warszawa
Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej14 czerwiec 2016 r. Warszawa
Szkolenie Specjalne Strefy Ekonomiczne: Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach21 czerwiec 2016 r. Łódź
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych31 maja 2016 r. Warszawa
17 czerwca 2016 r. Poznań
24 czerwca 2016 r. Łódź
Akcyza w obrocie energią i wyrobami gazowymi – praktyka i doświadczenia po zmianach24 maj 2016 r. Katowice
8 czerwiec 2016 r. Warszawa
Szkolenie Specjalne Strefy Ekonomiczne: Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach23 maj 2016 r. Łódź
7 czerwiec 2016 r. Gdańsk
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2016 r. – zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. praktyka, orzecznictwo19 maj 2016 r. Wrocław
24 maj 2016 r. Warszawa
Specjalne Strefy Ekonomiczne – koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną; ustalanie dochodu z działalności zwolnionej z opodatkowania; rozliczanie pomocy publicznej13 maj 2016 r. Białystok
20 maj 2016 r. Katowice
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce jednostek budżetowych5 maj 2016 r. Warszawa
Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek budżetowych, również po zmianach przepisów w tym zakresie25 kwiecień 2016 r. Warszawa
Wydatki strukturalne jednostek sektora finansów publicznych25 kwiecień 2016 r. Warszawa
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH – zasada business judgment rule, problematyka działania na szkodę spółki, zarządzanie grupą kapitałową, Dyrektywa 2014/56/UE versus dyrektywa 2006/43/WE, Komitety audytu – członkowie, zadania, sankcje, planowane zmiany, współpraca z biegłym rewidentem- zmiany od 2016 r.20 kwiecień 2016 r. Warszawa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – SZKOLENIE DLA ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI19 kwiecień 2016 r. Warszawa
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 r. oraz najnowsze zmiany w umowach cywilnoprawnych, Prawie Pracy i ubezpieczeniach18-19 kwiecień 2016 r. Poznań
Specjalne Strefy Ekonomiczne – koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną; ustalanie dochodu z działalności zwolnionej z opodatkowania; rozliczanie pomocy publicznej15 kwiecień 2016 r. Łódź
22 kwiecień 2016 r. Mielec
6 maj 2016 r. Gdańsk

VAT – problematyczne zagadnienia i praktyczne odpowiedzi4 kwiecień 2016 r. Warszawa
SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH25 marzec 2016 r. Łódź
ŚRODKI TRWAŁE I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W FORMIE WARSZTATU PRAKTYCZNEGO DLA EKSPERTÓW TECHNICZNYCH I KSIĘGOWYCH ZE ZMIANAMI 2016 R. DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ I WODNOKANALIZACYJNEJ (nowe problemy z rozwiązaniem)15 marzec 2016 r. Katowice
17 marzec 2016 r. Wrocław
22 marzec 2016 r. Warszawa
7 kwiecień 2016 r. Poznań
8 kwiecień 2016 r. Szczecin
12 kwiecień 2016 r. Lublin
Zatrudnianie niepełnosprawnych oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem11 marzec 2016 r. Warszawa
UPRAWNIENIA DO EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ I CO2 – nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji – przydziały darmowych uprawnień dla energetyki – ujęcie księgowe praw do emisji zanieczyszczeń – aspekty podatkowe transakcji związanych z obrotem prawami do emisji CO211 marzec 2016 r. Warszawa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – SZKOLENIE DLA ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI10 marzec 2016 r. Warszawa
Szkolenie Specjalne Strefy Ekonomiczne: Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach5 kwiecień 2016 r. Katowice
22 kwiecień 2016 r. Wrocław
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz podatek od nieruchomości wraz ze służebnościami – nowy stan prawny na 2016 r. dla branży energetycznej i wodociągowej NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH i orzecznictwo na przykładach12 luty 2016 r. Katowice
17 luty 2016 r. Szczecin
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz podatek od nieruchomości wraz ze służebnościami – nowy stan prawny na 2016 r. dla branży energetycznej i wodociągowej NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH i orzecznictwo na przykładach29 luty 2016 r. Lublin
SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH26 luty 2016 r. Warszawa
Najnowsze zmiany w zakresie VAT w jednostkach sektora finansów publicznych. Skutki wyroku TSUE z dnia 29 września 2015 r. i uchwały NSA.26 luty 2016 r. Warszawa
PRAWIDŁOWE SPORZĄDZENIE BILANSU ZAMKNIĘCIA ZA 2015 R. ORAZ PRZYGOTOWANIE URZĄDZEŃ KSIĘGOWYCH W JSFP DO ICH OTWARCIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZMIANAMI24 luty 2016 r. Warszawa
Szkolenie Specjalne Strefy Ekonomiczne: Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach1 luty 2016 r. Katowice
7 marca 2016 r. Gdańsk
Wydatki strukturalne jednostek sektora finansów publicznych10 luty 2016r. Warszawa
CZAS PRACY W 2016 R.9 luty 2016 r. Gdańsk
26 luty 2016 r. Wrocław
PRAWIDŁOWE SPORZĄDZENIE BILANSU ZAMKNIĘCIA ZA 2015 R. ORAZ PRZYGOTOWANIE URZĄDZEŃ KSIĘGOWYCH W JSFP DO ICH OTWARCIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZMIANAMI26 styczeń 2016 r. Łódź
28 styczeń 2016 r. Warszawa
Specjalne Strefy Ekonomiczne 2015/2016 Nowelizacja ustawy o SSE od dnia 6 stycznia 2015 r. Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach26-27 stycznia 2016 r. Wrocław
Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. – pozytywne i negatywne aspekty funkcjonowania nowych zwolnień29 stycznia 2016 r. Katowice
9 lutego 2016 r. Warszawa
BILANS ZAMKNIĘCIA W JSFP ZA 2015 R (PRACE PRZYGOTOWAWCZE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU BUDŻETOWEGO I SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)17 grudnia 2015 r. Warszawa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH z uwzględnieniem najnowszych zmian15 grudzień 2015 r. Warszawa
17 grudzień 2015 r. Katowice
Podatki SSE 2015 – Podatkowa kwalifikacja przychodów i kosztów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w świetle najnowszych interpretacji podatkowych Ministra Finansów oraz orzeczeń sądów administracyjnych8 grudnia 2015 r. Warszawa
Specjalne Strefy Ekonomiczne – podatkowe zamknięcie 2015 roku obrotowego w spółkach SSE. Ustalanie dochodu zwolnionego i dyskontowanie otrzymanej pomocy publicznej8 grudnia 2015 r. Warszawa
9 grudnia 2015 r. Łódź
10 grudnia 2015 r. Wrocław
Zamknięcie roku 2015 w spółkach wodnokanalizacyjnych, energetycznych, ciepłowniczych i komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w gospodarce środkami trwałymi wraz z amortyzacją na 2016 r. i 2017 r., podatku od nieruchomości z orzecznictwem i służebności przesyłu oraz odszkodowań i wymogów ram taryf. VAT i CIT- aktualne orzecznictwo oraz planowane zmiany.7-9 grudnia 2015 r. Zakopane
BILANS ZAMKNIĘCIA W JSFP ZA 2015 R (PRACE PRZYGOTOWAWCZE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU BUDŻETOWEGO I SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)3 grudnia 2015 r. Łódż
Zmiany w podatku VAT w 2015 i 2016 roku dla branży wodnokanalizacyjnej, ciepłowniczej i energetycznej24 listopada 2015 r. Katowice
27 listopada 2015 r. Warszawa
NOWE REGULACJE RYNKU CIEPŁA – warsztaty uwzględniające: zmiany w obowiązku zakupu ciepła (art. 116 ustawy OZE) i zasady przyłączenia OZE do sieci, nowości w taryfach uproszczonych oraz zwrot z kapitału i opłata efektywnościowa po nowym roku, ­możliwe zmiany art. 44 ustawy – Prawo energetyczne przez ustawę REMIT, ­wszystko co warto wiedzieć o zapasach paliw w bliskim już sezonie grzewczym, ­nowości z obszaru wstrzymania dostaw paliw i energii26 listopada 2015 r. Białystok
BILANS ZAMKNIĘCIA W JSFP ZA 2015 R (PRACE PRZYGOTOWAWCZE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU BUDŻETOWEGO I SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)24 listopad 2015 r. Warszawa
25 listopad 2015 r. Łódź
Zamówienia publiczne 2015/2016 Newralgiczne zmiany związane z nową ustawą Prawo zamówień publicznych24 listopada 2015 r, Warszawa
Amortyzacja środków trwałych finansowanych przez UE, podatek od nieruchomości oraz praktyczne aspekty zamknięcia roku 2015 dla branży wodnokanalizacyjnej6 listopada 2015 r. Lublin
17 listopada 2015 r. Gdańsk
19 listopada 2015 r. Kraków
ZMIANY W PRZEPISACH AKCYZOWYCH W 2016 ROKU- Konsekwencje i możliwości oszczędności dla przedsiębiorstw energetycznych i energochłonnych6 października 2015 r. Katowice
15 października 2015 r. Warszawa
Zasady gospodarowania środkami publicznymi i odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie29 wrzesień 2015 r. Warszawa
30 wrzesień 2015 r. Katowice
Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych29 wrzesień 2015 r. Poznań
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 r. – omówienie zmian naliczania, zasad obowiązujących obecnie oraz zmian linii orzeczniczych24-25 wrzesień 2015 r. Poznań
ZMOWY PRZETARGOWE w zamówieniach publicznych– aspekty praktyczno-prawne23 wrzesień 2015 r. Warszawa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH z uwzględnieniem najnowszych zmian22 wrzesień 2015 r. Warszawa
Istotne zmiany w VAT od 1 lipca 2015 i 1 stycznia 2016. Rozwiązywanie problemów w zakresie rozliczeń VAT.28 wrzesień 2015 r. Łódź
29 wrzesień 2015 r. Warszawa
GOSPODARKA FINANSOWA I NOWA KLASYFIKACJA BUDŻETOWA W JSFP WG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W 2015 R.22 wrzesień 2015 r. Łódź
24 wrzesień 2015 r. Warszawa
Specjalne Strefy Ekonomiczne 2015 – Dyskontowanie pomocy publicznej. Nowelizacja ustawy o SSE od dnia 6 stycznia 2015 r. Najnowsze interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów administracyjnych z 2014 i 2015 roku26-28 sierpnia 2015 r. Karpacz
Zarządzanie płynnością oraz adekwatnością kapitałową w kontekście Bazylei III/CRR&CRDIV. Wyzwania stojące przed polskim sektorem finansowym.7-8 lipca 2015 r. Warszawa

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl