Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Kompendium wiedzy członka Organu Nadzorczego lub Zarządczego Banku Spółdzielczego (RN, Zarząd, Komitet Audytu stanowiska kluczowe)

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

• Fundamenty pracy Rady Nadzorczej i Zarządu
• Fundamenty bezpieczeństwa Banku Spółdzielczego
• Komitet Audytu w BS
• Metodyka oceny odpowiedniości członków organów BS

Cele szkolenia:
Przekazanie Członkom Organów Nadzorczych i Zarządzających BS kluczowych informacji związanych z funkcjonowaniem BS (otoczenie regulacyjne, zasady ładu korporacyjnego), metodyką ich pracy oraz działań nadzorczych KNF związanych z ich pracą. Szkolenie uwzględnia aktualny stan prawny.
Grupa docelowa
Członkowie Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu, Zarządu oraz pracownicy na kluczowych stanowiskach w BS.

PROGRAM:

1. OTOCZENIE REGULACYJNO- PRAWNE BS
1.1 Otoczenie regulacyjne BS
1.2 Otoczenie prawne BS
2. FUNDAMENTY BEZPIECZEŃSTWA BANKU
2.1 SILNY ŁAD KORPORACYJNY i WEWNĘTRZNY
2.1.1 Ład Korporacyjny a Ład Wewnętrzny
2.1.2 Podstawowe zasady Ładu Korporacyjnego
2.1.3 Zasady Ładu Wewnętrznego zgodnie z Rekomendacją Z
2.1.4 Miejsce RN w Systemie Ładu Wewnętrznego
2.2 ODPOWIEDNIOŚĆ OSÓB PEŁNIĄCYCH KLUCZOWE FUNKCJE W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BANKIEM
2.2.1 Wymogi stawiane osobom pełniącym kluczowe funkcje
2.2.2 Metodyka oceny odpowiedniości KNF
2.3 ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W BS
2.3.1 Proces zarządzania ryzkiem w banku
2.3.2 Zarządzanie ryzykiem zgodnie z Rekomendacją Z
2.3.3 Ocena adekwatności systemu zarządzania ryzykiem
3. FUNDAMENTY PRACY RADY NADZORCZEJ
3.1 Kluczowe kompetencje RN
3.2 Kluczowe obszary nadzorowane przez RN
3.3 Wzajemne relacje Rady Nadzorczej i Zarządu
4.ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA CZŁONKÓW RN I ZARZĄDU
4.1 Rodzaje odpowiedzialności prawnej
4.2 Odpowiedzialność cywilna
4.3 Odpowiedzialność karna
4.3 Warunki odpowiedzialności karnej- przestępstwo czy wykroczenie?
5. KOMITET AUDYTU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
5.1 Wymogi stawiane członkom Komitet Audytu
5.2 Obowiązki i zadania Komitetu Audytu
5.3 Realizacja zadań Komitetu Audytu w zakresie monitoringu
5.4 Odpowiedzialność członków RN i KA za sprawozdanie finansowe BS
6. OCENA BION A DZIAŁANIA NADZORCZE KNF
6.1 Uprawnia kontrolne KNF
6.2 Ustalanie oceny końcowej BION zgodnie z Metodyką BION
6.3 Powiązanie oceny BION z działaniami nadzorczymi KNF

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25 kwietnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl