Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Interpretacja sprawozdań i informacji finansowych oraz ocena efektywności działania Banku Spółdzielczego dla Członków Organów Zarządzających (RN, Zarząd, Komitet Audytu stanowiska kluczowe)

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cele szkolenia:
Przekazanie Członkom Organów Zarządzających BS (RN, Zarząd, stanowiska kluczowe) wiedzy i umiejętności sprawdzanych przy ocenie odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej a wprowadzonych przez Wytyczne EBA 2021 i obowiązujący od stycznia 2022.

Szkolenie dotyczy wiedzy i umiejętności z następujących obszarów:
• interpretacja informacji finansowych instytucji, identyfikacji kluczowych kwestii w oparciu o te informacje oraz odpowiednich kontroli i środków.
• ocena efektywności zasad obowiązujących w instytucji zapewniających skuteczne zarządzanie, nadzór i kontrolę;
Grupa docelowa
Członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu BS oraz Zarząd i pracownicy na kluczowych stanowiskach w Banku.

PROGRAM:

1. MIEJSCE I ROLA RN W PROCESIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI BANKU
1.1 Wymóg wiedzy w obszarze finansów w świetle obowiązujących regulacji
1.2 Odpowiedzialność członków Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu za sprawozdanie
finansowe BS
1.3 Rola RN i Komitetu Audytu w nadzorze i monitoringu procesu sprawozdawczości
finansowej
2. SPRAWOZDANIA FINANSOWE BANKU
2.1 Zasady sporządzania sprawozdań finansowych banku
2.1.1 Cel tworzenia sprawozdań finansowych
2.1.2 Kluczowe reguły tworzenia sprawozdań finansowych
2.2 Sprawozdania finansowe banku a firmy
2.3 Bilans
2.3.1 Podstawowe pojęcia
2.3.2 Struktura aktywów i ich kluczowe pozycje
2.3.3 Struktura pasywów i ich kluczowe pozycje
2.4 Rachunek wyników
2.4.1 Zasady sporządzania rachunku wyników
2.4.2 Struktura rachunku wyników i jego kluczowe pozycje
2.5 Rachunek przepływów pieniężnych banku
2.6 Zestawienie zmian w kapitale
2.7. Omówienie przykładowej realizacji planu finansowego
3. OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA BANKU
3.1 Czynniki mające wpływ na efektywność działania banku
3.1.1 Czynniki mierzalne
3.1.2 Czynniki niemierzalne
3.2 Narzędzia oceny efektywności banku
3.2.1 Analiza pozioma i pionowa
3.2.2 Schemat oceny stosowany przez IPS
3.2.3 Analiza wskaźnikowa banku
• A. Wskaźniki obszaru: Adekwatność kapitałowa
• B. Wskaźniki obszaru: Jakość aktywów
• C. Wskaźniki obszaru: Efektywność
• D. Wskaźniki obszaru: Płynność
3.3 Analiza zestawienia grupy rówieśniczej BS
3.4 Analiza trendów wybranych danych finansowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
17 kwietnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl