Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ANALIZA KREDYTOWA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Kluczowe aspekty i wybrane metody stosowane w analizie na potrzeby finansowania przedsiębiorstw.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Jednodniowe szkolenie prezentujące metody analizy sprawozdań finansowych, służące diagnozie stopnia zadłużenia i prawidłowego szacowania potrzeb kredytowych i zdolności kredytowej przedsiębiorstw, istotne przy ocenie zdolności kredytowej przez pracowników Banków Spółdzielczych.
Szkolenie dedykowane dla pracowników banków posiadających już wiedzę z czytania sprawozdań finansowych i zajmujących się na co dzień oferowaniem produktów kredytowych. Przydatne również dla pracowników działów audytu wewnętrznego oraz pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie ekspozycji kredytowych.
Szkolenie zawiera część teoretyczną, ale zawiera również przykłady i praktyczne ćwiczenia.
Wykład pozwoli na pogłębienie umiejętności analitycznych oraz poznanie kluczowych aspektów w ocenie zdolności kredytowej jakie są przydatne w formułowaniu wniosków z analiz na potrzeby prowadzenia dialogu z klientami banku a także na przygotowanie „pakietu” analitycznego i sformułowanie rekomendacji dla decydenta kredytowego.

PROGRAM:

1. Rozgrzewka analityczna.
a) Identyfikacja istotnych zagadnień analitycznych przy pierwszej ocenie wyników finansowych klienta korporacyjnego
b) Analiza przykładów sprawozdań finansowych ilustrujących pojawiające się potencjalne negatywne zjawiska w działalności
c) Sformułowanie pierwszych wniosków z dokonanych analiz
2. Diagnoza stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa.
a. Definicje stosowane przy diagnozowaniu regularnej nadwyżki pieniężnej
b. Analiza sprawozdań finansowych pod kątem identyfikacji źródeł korekt analitycznych w szacowaniu nadwyżek pieniężnych operacyjnych
c. Główne składowe zadłużenia finansowego i ich identyfikacja na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz poza bilansem
d. Określenie stopnia zadłużenia i interpretacja bezpiecznych a także zbyt wysokich poziomów zadłużenia
3. Kalkulacja nadwyżek pieniężnych na podstawie pieniężnych na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.
a) Obliczanie regularnej operacyjnej nadwyżki finansowej – Funds From Operations (FFO)
b) Porównanie FFO – ze skorygowaną EBITDA
c) Ustalenie właściwego szacunku regularnej nadwyżki pieniężnej w przypadku istotnych różnic pomiędzy FFO oraz EBITDA
4. Metody szacowania wolnego limitu kredytowego.
a) Zastosowanie wskaźnika relacji zadłużenia finansowego netto do skorygowanej EBITDA/EBITDAR w kalkulacji maksymalnego wolnego limitu kredytowego
b) Modyfikacja szacunku wolnego limitu w sytuacji potencjalnego wzrostu przychodów lub zmiany rentowności
c) Wykorzystanie wskaźnika DSCR przy testowaniu maksymalnej kwoty zadłużenia finansowego
d) Szacowanie przyszłej kwoty ekspozycji na finansowanie bieżących potrzeb operacyjnych przedsiębiorstwa

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 stycznia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl