Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Nowe oblicze wypełniania obowiązków informacyjnych na GPW i NewConnect po zmianie przepisów. Raportowanie danych niefinansowych

bik_logo
logopkf logoinwes

 

Podczas spotkania poszukamy odpowiedzi na pytania:

• Co zmieniło się w raportowaniu po wprowadzeniu Rozporządzenia MAR?

Podzielimy się naszymi doświadczeniami z perspektywy ostatniego półrocza funkcjonowania nowych przepisów. Powiemy jak rozwiązać problemy w praktyce. Przedstawimy nowy porządek prawny, przekażemy nie wynikającą bezpośrednio z przepisów wiedzę opartą na praktyce, kontaktach z naszymi Klientami, GPW oraz interpretacjach KNF. Omówimy zmiany oraz nowe narzędzia i instytucje raportowania.
• Jak przygotować spółkę do raportowania danych pozafinansowych?
Przekażemy Państwu praktyczną wiedzę na temat przygotowania do zbierania i publikacji danych niefinansowych, których obowiązek ujawniania nakłada na emitentów ustawodawca od przyszłego roku.

W czasie szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, dyskutowania i omówienia
problemów bezpośrednio ich dotyczących.

NOWOŚĆ !!! Każdy z uczestników w ramach opłaty za szkolenie będzie miał możliwość późniejszego skorzystania z 1 godziny bezpłatnych konsultacji ze specjalistami Biura Informacji Kapitałowych we Wrocławiu.

PROGRAM:

9.30 – 10.00 Rejestracja i poranna kawa
10.00 Rozpoczęcie
10.00 – 12.45 (w trakcie przerwa kawowa)
I. Pół roku z MAR – pierwsze doświadczenia
Prowadzący: Piotr Paliło – Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych

1. AKTY PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ A PRZEPISY KRAJOWE – STAN AKTUALNY CZYLI OKRES PRZEJŚCIOWY I OCZEKIWANE ZMIANY
2. INFORMACJA POUFNA – nowe oblicze:
 główne założenia, definicja oraz nowe doświadczenia
 jak rozpoznawać i kwalifikować informacje poufne?
 etapowość powstawania informacji poufnej
 marketing, manipulacja a informacja poufna
 opóźnienia informacji poufnej w nowym wydaniu
 informacja poufna a consensus rynkowy i raporty okresowe
 badanie rynku jako nowa instytucja przekazywania informacji poufnych
 listy i insiderzy – kogo i jak wpisywać?
3. MAR A POLSKIE REGULACJE – CZĘŚCIOWE ZNIESIENIE KATALOGU RAPORTÓW BIEŻĄCYCH, W TYM WYTYCZNE KNF
4. RAPORTY OKRESOWE I OKRESY ZAMKNIĘTE WEDŁUG MAR
 nowe ujawnienia w sprawozdaniu Zarządu – polityka różnorodności
 forma sprawozdania Zarządu
5. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA CZŁONKÓW ORGANÓW ORAZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI WEDŁUG MAR
 Obowiązek informowania o transakcjach osób pełniących „obowiązki zarządcze”
 Nowa definicja „osoby pełniącej obowiązki zarządcze”
 Nowe rodzaje transakcji
 Zmiana terminu i sposobu zawiadomienia
 Treść zawiadomienia w nowym obliczu
6. ZNACZNE PAKIETY AKCJI – ZMIANY
7. NOWE SANKCJE – DYREKTYWA MAD I TRANSPARENCY oraz MAR
8. KONTYNUACJA ZMIAN W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM
9. AKTY DELEGOWANE I WYKONAWCZE DO ROZPORZĄDZENIA MAR, STANDARDY TECHNICZNE ORAZ WYTYCZNE ESMA

12.45 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.30
II. Raportowanie pozafinansowe
Prowadzący: Mariusz Kuciński – Wiceprezes Zarządu PKF Consult, biegły rewident
1. WSTĘP
 Uregulowania krajowe i międzynarodowe – Dyrektywa 2014/95/UE oraz implementacja w Polsce
 Zakres raportowania niefinansowego
 Kto i od kiedy będzie zobligowany do raportowania?
 Korzyści z raportowania
2. PROCES SPRAWOZDAWCZOŚCI
 Jakie standardy raportowania można wykorzystać
 Etapy procesu raportowania
 Możliwe formy i struktury raportów
3. WIODĄCY STANDARD RAPORTOWANIA GRI G4 (GLOBAL REPORTING INITIATIVE)
 Ogólna koncepcja raportowania wg GRI
 Zasady raportowania według GRI

15.30 Zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: tel. 22 837 75 94 kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
9 luty 2017 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00-15.30

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenerów, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe. Szkolenie odbędzie się w siedzibie GPW, ul. Książęca 4, sala NewConnect

PROMOCJA:
900 zł od każdej kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl