Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – omówienie najważniejszych zmian w znowelizowanej ustawie w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i komunalnych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

 

W dniu szkolenia godzinę przed rozpoczęciem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia.
Każdy uczestnik podczas szkolenia będzie mógł zadawać pytania poprzez chat.

PROGRAM:

DZIEŃ I
1. Nowe definicje w ustawie
2. Nowe progi unijne- analiza rozporządzenia
3. Zasady udzielania zamówień art. 16 i 17 nowej PZP
4. Nowe zasady szacowania wartości zamówienia – zamówienia mieszane, podobne dostawy
5. Zmiany w zakresie zasad opisu przedmiotu zamówienia
6. Nowe zasady komunikacji pomiędzy stronami postępowania z racji pełnej elektronizacji zamówień w tym regulamin udzielania zamówień w branży wodkan i komunalnej
7. Nowe regulacje w zakresie jawności postępowania
8. Nowe obowiązkowe czynności w postępowaniu powyżej progów unijnych tj.
a) analiza potrzeb zamawiającego,
b) wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców
9. Przedmiotowe środki dowodowe w zamówieniach sektorowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu- jako zupełnie nowe rozwiązanie
10. Podmiotowe środki dowodowe w zamówieniach sektorowych jako kolejne nowe rozwiązanie mające na celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
11. Postępowanie powyżej progów unijnych – krok po kroku z uwzględnieniem w zamówieniach w branży wodkan i komunalnej
12. Nowe regulacje w zakresie terminu związania ofertą z uwzględnieniem zamówień w branży wodkan i komunalnej
13. Komisja przetargowa – nowe oświadczenia, nowe zasady wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu z uwzględnieniem zamówień w branży wodkan i komunalnej
14. Zmiany przepisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15. Nowe zasady unieważnienia umowy i możliwości odstąpienia od umowy
16. Wprowadzenie obowiązku współpracy pomiędzy wykonawcą a inwestorem;
17. Zakaz rażąco nieproporcjonalnego kształtowania praw i obowiązków stron;
18. Niedozwolone klauzule do stosowania w umowach pomiędzy wykonawcą a zamawiającym;
19. Obowiązek stosowania waloryzacji kontraktów budowlanych realizowanych ponad 12 miesięcy w zakresie wod-kan
20. Nowe regulacje w zakresie zamówień sektorowych w postępowaniach powyżej progów unijnych

Dzień II
21. Nowe regulacje w zakresie wadium z uwzględnieniem zamówień sektorowych w branży wodkan i komunalnej
22. Nowe regulacje w zakresie udostępniania zasobów
23. Obowiązek informowania Prezesa UZP o złożonych ofertach
24. Kryteria oceny ofert w nowej ustawie z uwzględnieniem zamówień sektorowych w branży wodkan i komunalnej
25. Sesja otwarcia ofert wg nowych zasad
26. Termin związania ofertą wg nowej ustawy
27. Nowe przesłanki odrzucenia ofert z uwzględnieniem zamówień sektorowych
28. Nowe przesłanki unieważnienia postępowania z uwzględnieniem zamówień sektorowych
29. Nowy tryb wyboru wykonawcy poniżej progów unijnych z możliwością negocjacji tzw. tryb podstawowy Wariant I, II i III- krok po kroku
30. Nowe regulacje w zakresie podwykonawców- badanie zdolności podwykonawców, możliwość braku zgody Zamawiającego na podwykonawcę
31. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
32. Rażąco niska cena wg nowych przepisów z uwzględnieniem zamówień sektorowych w branży wodkan i komunalnej
33. Poprawa omyłek wg nowych zasada
34. Tajemnica przedsiębiorstwa nowe regulacje
35. Zmiany w zakresie odwołań poniżej progów- powrót do starych rozwiązań na mocy, których wykonawcy będą mogli wnosić odwołanie na każdą czynność
36. Funkcjonowanie MiniPortalu oraz ePUAP – realne problemy – praktyczne rozwiązania w sytuacjach kryzysowych np. oferta wpłynęła, ale nie daje się otworzyć, nie można zweryfikować podpisu, oferta widoczna w MiniPortalu a nie widoczna na ePUAP
37. Zasady działania platformy e-zamówienia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25-26 marca 2021 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 890 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl