Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Rekomendacja S a gwarancje praw konsumentów – kredytobiorców – przygotowanie do wdrożenia Rekomendacji S w Bankach Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

 

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie zostanie wprowadzona przez banki i oddziały instytucji kredytowych do połowy 2021 roku, a przed banki spółdzielcze nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Celem warsztatów jest omówienie takiego sposobu wdrożenia rekomendacji, który zagwarantuje ochronę szczególnych praw klientów – konsumentów, wynikających z ustawy z dnia z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym… i Wytycznych EBA dotyczących udzielania i monitorowania kredytów, zwłaszcza w zakresie obowiązków informacyjnych.

W dniu szkolenia godzinę przed rozpoczęciem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia.
Każdy uczestnik podczas szkolenia będzie mógł zadawać pytania poprzez chat.

PROGRAM:

I. Rekomendacja S KNF:
1. Cel i zakres stosowania regulacji.
2. Zagadnienia objęte Rekomendacją.
3. Terminy dostosowania działalności banków do wymagań nadzorcy.
4. Szczególne wymogi nadzorcy wobec banków spółdzielczych.

II. Wzajemne relacje między Rekomendacją S, ustawą z dnia z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym.. i Wytycznymi EBA dotyczącymi udzielania i monitorowania kredytów.

III. Słowniczek pojęć.

IV. Kredyt z opcją „klucz za dług”.

V. Relacje z klientami – zasady gwarantowania praw klientów konsumentów:
1. Wewnętrzne procedury banku – zasady opracowania.
2. Zasady wykonania przez bank obowiązków informacyjnych:
a- forma i treść informacji przedumownych,
b- zasady dokumentowania wykonania obowiązku przedumownego,
c- charakterystyka czynników ryzyka związanych z kredytem oprocentowanym zmienną stopą procentową, stałą stopą procentową i okresowo stałą stopą procentową,
d- charakterystyka czynników ryzyka związanych z kredytem z opcją „klucz za dług”,
e- informacje szczególne.
3. Zasady informowania klientów o możliwości i sposobach dokonania zmiany formuły oprocentowania:
a- zakres informacji,
b- treść informacji,
c- szczególny „formularz informacyjny” dla konsumenta.
4. Kontrola prawidłowego wykonania obowiązków przez banki.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
7 maja 2021 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl