Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO PO ZMIANACH USTAWY STIR I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest przedstawienie prawidłowego przebiegu egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego i związanych z nią czynności wykonywanych przez bank oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości. Omówione zostaną zarówno kwestie dotyczące przebiegu egzekucji w obecnym stanie prawnym oraz zmiany, które wejdą w życie w dniu 30 lipca 2020 roku, 30 października 2020 roku i 1 stycznia 2021 roku.
Przybliżony zostanie także wpływ przepisów dotyczących podzielonej płatności (Split Payment) na prowadzenie egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego oraz zasady przekazywania organom egzekucyjnym środków z rachunku VAT. W programie szkolenia uwzględniony został również wpływ blokady rachunku nakładanej przez Szefa KAS na rachunek objęty zajęciem egzekucyjnym.

Dla kogo: zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z egzekucją z rachunku bankowego, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

W dniu szkolenia godzinę przed rozpoczęciem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia.
Każdy uczestnik podczas szkolenia będzie mógł zadawać pytania poprzez chat.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończenia szkolenia

PROGRAM:

I. Przepisy prawa regulujące egzekucję z rachunku bankowego.
II. Przedmiot zajęcia:
1. Pojęcie „wierzytelności z rachunku bankowego”.
2. Kredyt w rachunku a wierzytelność z rachunku bankowego.
3. Pełnomocnictwo do pobierania wymagalnych rat kredytu a wierzytelność z rachunku bankowego.
4. Opłaty za prowadzenie rachunku.
5. Opłaty za dokonywanie czynności egzekucyjnych.
III. Tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniu komorniczym i administracyjnym:
1. Pojęcie i data doręczenia.
2. Skuteczność doręczenia.
3. Zasada pisemności jako wyjątek z art. 86b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Obowiązki banku w związku z dokonanym zajęciem wierzytelności z rachunku.
5. Jakość danych w komunikatach i zasady współdziałania z organem egzekucyjnym.

IV. Zasady prowadzenia egzekucji ze szczególnych rachunków:
1. Egzekucja z rachunku wspólnego.
2. Egzekucja z rachunku małoletniego.
3. Egzekucja z rachunku VAT.
4. Egzekucja z rachunku, na który wystawiono dowód imienny, np. a`vista.
V. Rodzaj i zasady identyfikacji świadczeń niepodlegających zajęciu (art. 833 $ 6 kpc i przepisy szczególne):
1. Świadczenia zwolnione spod zajęcia na mocy postanowienia organu egzekucyjnego.
2. Rodzaje świadczeń niepodlegających zajęciu z mocy prawa i zasady ich identyfikacji.
VI. Przywilej egzekucyjny po zmianach:
1. Przywilej kwotowy – art. 54 Prawa bankowego.
2. Przywilej przedmiotowy – art. 54a Prawa bankowego.
3. Przywilej z art. 54b Prawa bankowego – blokada Szefa KAS.
4. Wzajemne relacje przywilejów z art. 54 – 54b Prawa bankowego.
VII. Zbieg egzekucji:
1. Zbieg egzekucji sądowych.
2. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.
3. Zasady powiadamiania organów egzekucyjnych.
VIII. Tajemnica bankowa w postępowaniu egzekucyjnym:
1. Zakres żądania przez komornika danych.
2. Zasady działania banku.
3. Rodzaje odpowiedzialności banku za uchybienie tajemnicy bankowej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 czerwca 2020 r. Online

Godziny zajęć: 13:00-16:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl