Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Wirtualne waluty – zachodzące zmiany w prawie bankowym i najważniejsze informacje dla banków.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Streszczenie: wirtualne waluty jest obszarem szybko rozwijającym się, który wprowadza nowe zjawiska w zakresie nowych technologii. Tym samym obracanie, inwestowanie, czy wydobywanie bitmonet wykorzystywane jest do procederu AML/CFT w ujęciu krajowym, UE i globalnie. Wirtualna waluta została utożsamiona z odwzorowaniem wartości niebędące prawnym środkiem płatniczym, wekslem, czekiem, czy pieniądzem elektronicznym. Specjalistyczne szkolenie powoli na zrozumienie w/wym. zjawiska, z którym spotykamy się w życiu osobistym i zawodowym.
SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA:
Osób funkcyjnych banków, pracowników i instytucji finansowych, który jest przygotowany w oparciu o najnowsze trendy, obowiązki prawne, potrzeby naszych klientów, a także wiedzę praktyczną, którą posiada prowadzący.

PROGRAM:

1. Wirtualne waluty jako problemem dla banków, na których spoczywa odpowiedzialność za wdrożenie procedur AML/CFT.
• zmiany podejścia regulatorów w Unii Europejskiej do wirtualnych walut.
• sprzedaż towarów luksusowych.
• użycie wirtualnych walut w biznesie.
• obszary finansowe.

2. Ewidencja działalności, które wykonują aktywność w obszarze wymiany kryptowalut i instrumentów finansowych.
• baza danych (rejestr) związany z działalnością w obszarze wirtualnych walut.

3. Wymogi niekaralności osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność w zakresie obrotu wirtualnych walut.
• obowiązek niekaralności podmiotów prowadzących działalność spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna).
• obowiązki właściwego organu w zakresie rejestru działalności wirtualnych walut.
• wpis do rejestru działalności w zakresie wirtualnych walut.
• problemy praktyczne, wykorzystanie legalnych luk prawnych w działalności kryptowalutowej.
• świadczenie usług leasingowych powierzchni i urządzeń w obszarze krypto.
• procesy czyszczenia rynku – jakich zmian spodziewać się?

4. Praktyczne przykłady ujawnionych przypadków prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu za pośrednictwem krypto walut.
• licencje krajów Unii Europejskiej, które umożliwiają rejestrację w bazach danych działalności związanych z funkcjonowaniem wirtualnych walut.
• Listy sankcyjne.
• Oszustwa kryptowalutowe.
• Miksery i Cross Chain Bridge.
• DarkNet.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
15 marca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl