Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zmiany zasad prowadzenia VADEMECUM PROWADZENIA EGZEKUCJI Z RACHUNKU BANKOWEGO po najnowszych zmianach prawa w 2023 i 2024 roku z rachunku bankowego w praktyce Banku Spółdzielczego

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

W okresie od maja 2023 roku do maja 2024 roku trzykrotnej zmianie ulegną zasady     przebiegu egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego i związane z nimi obowiązki wykonywane przez bank.

Podczas szkoleni omówione zostaną szczegółowo zarzuty podnoszone przez klientów w sprawach reklamacyjnych i arbitrażowych oraz przedstawione zostaną scenariusze możliwych działań banku, uwzględniające praktykę bankową oraz stanowisko sądów i nadzorców.

Dla kogo: dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z egzekucją z rachunku bankowego, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

 

PROGRAM:

I. Akty prawne dotyczące zmian zasad prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego:
1. Akty prawne zmieniające zasady prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego.
2. Terminy wejścia w życie poszczególnych zmian.
II. Najważniejsze zmiany w przebiegu egzekucji sądowej i administracyjnej – omówienie.
III. Zmiana zasad prowadzenia egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego:
1. Dokonanie zajęcia w postępowaniu komorniczym i administracyjnym.
2. Zmiana terminu przekazania organowi egzekucyjnemu środków z zajętego rachunku
a- od kiedy?
b- obowiązki pracownika banku po dokonaniu zajęcia:
– przed zmianą stanu prawnego,
– po zmianie stanu prawnego.
3. Zasady przekazywania organom egzekucyjnym środków z rachunku
IV. Zbiegi egzekucji i postępowań zabezpieczających – nowa regulacja:
3. Postępowanie egzekucyjne a postępowanie zabezpieczające – podobieństwa i różnice.
4. Zasady postepowania banku w przypadku zbiegu egzekucji i postępowania zabezpieczającego:
– przed zmianą stanu prawnego,
– po zmianie stanu prawnego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
5 października 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-15.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

Dane uczestnika:

Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl