Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

CYBERBEZPIECZEŃSTWO – ODPORNOŚĆ ŚRODOWISKA ICT W BANKU NA ZAGROŻENIA CYFROWE ZA WYTYCZNYMI DORA, EBA, KNF

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI
Szkolenie adresowane dla Zarządu Banku, Administratorów Systemów Informatycznych, Inspektorów Ochrony Danych, kadry zarządzającej i pracowników działu IT
CEL I KORZYŚCI SZKOLENIA
Zwiększenie świadomości i wiedzy związanej z zagadnieniem cyberbezpieczeństwa, odporności środowiska ICT na zagrożenia cyfrowe oraz zabezpieczeniem danych w systemach teleinformatycznych:
• Zapoznanie się z wytycznymi nadzorczymi i podstawowymi pojęciami związanymi z kwestiami cyberbezpieczeństwa.
• Identyfikacja głównych zagrożeń w cyberprzestrzeni
• Podstawy prawidłowego utrzymania i eksploatacji środowiska teleinformatycznego i świadome wdrażanie zasad cyberbezpieczeństwa w strukturach Banku Spółdzielczego.
• Poznanie środków bezpieczeństwa służących do ograniczenia ryzyka związanego z technologiami i bezpieczeństwem ICT
• Promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z technologii i przeciwdziałanie cyberprzestępczości
• Usystematyzowanie posiadanej i poszerzonej wiedzy przez Uczestników szkolenia.

PROGRAM:

1. Cyberbezpieczeństwo
• ustawy, wytyczne, komunikaty, normy, dobre praktyki dla sektora bankowego
• zarządzanie ryzykami z podziałem na obszary
• DORA – zwiększenie operacyjnej odporności cyfrowej ICT banków i dostawców

2. Zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego polskiego sektora finansowego – CSIRT KNF
3. Główne zagrożenia w cyberprzestrzeni
4. Rekomendacja D VI. Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego
5. Zarządzanie – Cyberbezpieczeństwo – ICT Bank
• Zarządzanie i strategia
• ABI
• Analiza i ocena ryzyka
• Bezpieczeństwo logiczne
• Bezpieczeństwo fizyczne
• EBA/GL/2019/04 (28 listopada 2019 r.)
• Zarządzanie ryzykami
• Działania zapobiegawcze
• Bezpieczeństwo operacji ICT
• Testy podatności infrastruktury IT
• Zarządzanie incydentami ICT i problemami
• Testowanie, szkolenie i świadomość w zakresie bezpieczeństwa informacji
6. Polityka DLP
7. Analiza ryzyka środowiska ICT
8. Zasady postępowania w celu redukcji zagrożeń i ich potencjalnych skutków

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
11 grudnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-10.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

Dane uczestnika:

Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl