Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przygotowanie do wdrożenia w bankach spółdzielczych nowej Rekomendacji U KNF dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance oraz Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeniowej i Związku Banków Polskich w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Nowa Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance musi zostać wdrożona przez banki spółdzielcze nie później niż do dnia 1 lipca 2024 r.
Celem szkolenia jest omówienie takiego sposobu wdrożenia rekomendacji, który zagwarantuje najlepsze wykonanie jej celu oraz zapewni odpowiednią wartość produktów ubezpieczeniowych, oferowanych w ramach bancassurance dla klientów, w tym w ubezpieczeniach spłaty kredytu lub pożyczki (tzw. produkty CPI), ochronę szczególnych praw klientów banków. Przyjrzymy się także relacji poszczególnych rekomendacji do przepisów najważniejszych ustaw dotyczących ubezpieczeń, chroniących klientów.
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną także założenia Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeniowej i Związku Banków Polskich w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki i ich wpływ na współpracę banków z ubezpieczycielami.

PROGRAM:

I. Cel nowej Rekomendacji U KNF dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance:
1. Termin wejścia w życie.
2. Zasad proporcjonalności.
3. Słowniczek najważniejszych pojęć.

II. Stosunek nowej regulacji do przepisów dotyczących ubezpieczeń:
1. Prawo bankowe,
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,
3. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
4. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,
5. Ustawa o rachunkowości,
6. Regulacje Unii Europejskiej.

III. Zarządzanie ryzykami związanymi z działalnością w obszarze bancassurance – rola zarządu i rady nadzorczej banku:
1. Przegląd dotychczasowych procedur,
2. System kontroli wewnętrznej w zakresie bancassurance.
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku jako dystrybutora ubezpieczeń.
4. Odpowiedzialność banku za jakość dystrybułowanych umów ubezpieczenia.
IV. Pozycja banku spółdzielczych w stosunkach ubezpieczenia z udziałem klientów:
a) bank jako pośrednik ubezpieczeniowy – agent i multiagent,
b) bank jako pośrednik ubezpieczeniowy i dostawca własnych usług finansowych,
c) bank jako ubezpieczający,
d) bank jako ubezpieczony i ubezpieczający.

V. Obowiązki banku wobec klientów:
1. Obowiązek zapewnienia odpowiedniej wartości dla klienta produktów ubezpieczeniowych, oferowanych w ramach bancassurance, w tym w ubezpieczeniach spłaty kredytu lub pożyczki (tzw. produkty CPI),
2. Obowiązki informacyjne:
a) forma i treść,
b) czas dostarczenia informacji,
c) skutki nienależytego wykonania obowiązku informacyjnego.
3. Analiza wymagań i potrzeb klienta przez dystrybutora ubezpieczeń.
4. Zasady przystępowania klientów do grupowego ubezpieczenia kredytobiorców.
5. Adekwatność umowy ubezpieczenia.
6. Zasady finansowania składek ubezpieczeniowych.
VI. Dobre Praktyki Polskiej Izby Ubezpieczeniowej i Związku Banków Polskich w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki:
1. Cel regulacji i jej stosunek do Rekomendacji U.
2. Zakres związania banków i ubezpieczycieli Dobrymi Praktykami.
3. Wpływ Dobrych Praktyk na dotychczasowe umowy.
4. Najważniejsze postanowienia Dobrych Praktyk – omówienie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
20 października 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl