Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Nieprawidłowości w relacjach banków z klientami wynikające z reklamacji, skarg arbitrażowych i wniosków składanych do nadzorców – analiza i propozycja zmian.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest przeanalizowanie nieprawidłowości występujących w relacjach banków z klientami, które są przedmiotem reklamacji, a następnie skarg arbitrażowych i wniosków składanych do nadzorców, w tym UOKiK i Rzecznika Finansowego. Po dokonaniu analizy nieprawidłowości zaprezentowane zostaną propozycje zmian zapisów umów i procedur.
Dla kogo – zarządy, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, pracownicy komórek zgodności i działów reklamacji, prawnicy

PROGRAM:

I. Nieprawidłowości w procesie rozpatrywania reklamacji:
1. Nieuzasadnione traktowanie wszystkich pism klientów jako reklamacji.
2. Terminy rozpatrywania poszczególnych rodzajów reklamacji.
3. Treść odpowiedzi – najczęstsze nieprawidłowości i propozycje zmian.
4. Treść pouczeń.

II. Upadłość konsumencka posiadacza rachunku:
1. Sprzeczność stanowisk Prezesa UOKiK i UKNF – który nadzorca ma rację.
2. Relacje uczestników postępowania upadłościowego z bankiem:
a- podstawy blokady przez bank możliwości dysponowania rachunkiem bankowym przez klienta,
b- forma dyspozycji zlecanych przez uczestników postępowania upadłościowego,
c- zezwolenie syndyka na dysponowanie rachunkiem przez upadłego,
d – środki niepodlegające egzekucji wypłacane upadłemu bez zgody syndyka,
e – dysponowania przez upadłego środkami na rachunku wyłączonymi z masy upadłości (art. 63 ust. 1-2 oraz ust.1a-1d prawa upadłościowego).

III. Tajemnica bankowa –diagnoza naruszeń:
1. Tajemnica bankowa wobec:
a- współposiadaczy rachunku wspólnego,
b- pełnomocników do rachunku,
c- małżonków klientów,
d- organów egzekucyjnych,
e- spadkobierców,
f- sądów.
2. Propozycje działań.

IV. Rachunki uśpione:
1. Czy każdy zamykany rachunek jest rachunkiem uśpionym?
2. Nieprawidłowości przy wypłatach środków na rzecz osób uprawnionych.
3. Nowe zasady informowania gminy:
a – których rachunków dotyczą zmiany?
b- termin i zakres powiadomienia,
b – jak wyliczyć „kwotę znajdującą się na rachunku”?

V. Szczególne rodzaje rachunków – analiza nieprawidłowości:
1. Rachunki małoletnich – jakość wzorców.
2. Rachunki wspólne – problem „przekształcania”

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 marca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl