Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Jednolity Plik Kontrolny oraz Ceny Transferowe w branży wodnokanalizacyjnej, energetycznej i ciepłowniczej

Do udziału zapraszamy członków zarządów i dyrektorów, głównych księgowych, pracowników działów ekonomiczno-finansowych, pracowników działów księgowości, controllerów, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych oraz energetycznych i ciepłowniczych.

Metoda pracy

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w Hotelu Olymp III, ul. Kasprowicza 15, Kołobrzeg

Istnieje możliwość skorzystania z wybranego dnia szkolenia

PROGRAM:

Dzień I 27 lipca
Od godz. 15.00 Przyjazd i zakwaterowanie
18.00- 19.30 Kolacja

Dzień II 28 lipca
7.30-9.30 Śniadanie
9.30-10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
10.00 Rozpoczęcie
10.00- 16.30 Wykład
I. JEDNOLITY PLIK KONTROLNY
1. Istota jednolitego pliku kontrolnego.
2. Podstawowe zasady postępowania dowodowego.
3. Zasada prawdy obiektywnej.
4. Zasada swobodnej oceny dowodów.
5. Księgi podatkowe jako dowód. Księgi nierzetelne a księgi wadliwe.
6. Dowód z dokumentu jako dowód.
7. Pozostałe dowody.
8. Jednolity plik kontrolny jako dowód.
9. Zakres podmiotowy zastosowania jednolitego pliku kontrolnego.
10. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu systemów komputerowych.
11. Kto i kiedy będzie zobowiązany do wdrożenia jednolitego pliku kontrolnego ? – mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy, pozostałe podmioty.
12. Kto może zwrócić się z żądaniem o jednolity plik kontrolny ? – czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie kontrolne, postępowanie podatkowe, kontrola krzyżowa.
13. Struktura logiczna jednolitego pliku kontrolnego.
14. Księgi rachunkowe.
15. Magazyn.
16. Rachunek bankowy.
17. Ewidencja sprzedaży i zakupu.
18. Ewidencja faktur.
19. Księga przychodów i rozchodów.
20. Ewidencja przychodów.
21. Zasady i terminy przesyłania oraz przekazywania jednolitego pliku kontrolnego.
22. Korekta jednolitego pliku kontrolnego.
23. Sankcje za nieprzedłożenie jednolitego pliku kontrolnego.
24. Duża i mała klauzula obejścia prawa a jednolity plik kontrolny.
25. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (MF).

W trakcie wykładów przerwa kawowa o godz. 11.30 oraz lunch o godz. 13.15
15.30 – 16.30 Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi
19.30 Kolacja

Dzień III 29 lipca
7.30-9.00 Śniadanie
9.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9.00 Rozpoczęcie
9.00-15.00 Wykład
II. CENY TRANSFEROWE
1. Rewolucyjne zmiany w przedmiocie cen transferowych – 1.01.2016 r.
a) Zmiana wysokości limitu, po przekroczeniu którego powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji; dokumentacje sporządzą tylko ci podatnicy, u których kwota przychodów lub kosztów przekroczyła 2.000.000 EUR.
b) Zmiana wysokości udziału w kapitale innego podmiotu, wskazującego na istnienie powiązań (z 5% do 20%).
c) Nowe elementy obowiązkowe każdej dokumentacji cen transferowych.
d) Zmiana terminu do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.
e) Obowiązek dołączania dokumentacji cen transferowych do zeznania rocznego.
f) Przepisy przejściowe.
2. Polskie regulacje oraz regulacje OECD.
3. Identyfikacja podmiotów powiązanych. Definicja podmiotów powiązanych w UoPDOP oraz UoPDOF a definicja podmiotów powiązanych w innych ustawach: ustawa o rachunkowości, Kodeks spółek handlowych, przepisy giełdowe.
4. Podmioty powiązane kapitałowo. Powiązania pionowe. Powiązania poziome. Powiązania bezpośrednie. Powiązania pośrednie.
5. Powiązania personalne. Powiązania poprzez kontrolę. Powiązania poprzez nadzór. Powiązania poprzez stosunek pracy. Powiązania poprzez pokrewieństwo. Powiązania poprzez powinowactwo.
6. Podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Co to jest siedziba dla celów podatkowych? Co to jest miejsce zamieszkania dla celów podatkowych?
7. Zakład zagranicznej osoby prawnej w Polsce oraz zakład polskiej osoby prawnej zagranicą. W przypadku jakich transakcji mają zastosowanie przepisy dotyczące cen transferowych?
8. Zasady ustalania warunków transakcji. Zasada swobody umów, a transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Cena rynkowa, a cena transferowa.
9. Analiza porównywalnych podmiotów. Analiza porównywalnych przedmiotów. Analiza poprzez odniesienie do branży.
10. Metody szacowania dochodów w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi a inne metody szacowania podstawy opodatkowania. Kiedy i jak stosować? Efekt prewencyjny. Stopień ochrony.
11. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. Zastosowanie wewnętrzne. Zastosowanie zewnętrzne. Kiedy i jak stosować ? Aspekty praktyczne.
12. Metoda ceny odprzedaży. Kiedy i jak stosować ? Aspekty praktyczne.
13. Metoda rozsądnej marży ,,koszt plus”. Kiedy i jak stosować ? Aspekty praktyczne.
14. Metody zysku transakcyjnego. Metoda podziału zysku. Metoda marży transakcyjnej netto. Kiedy i jak stosować ? Aspekty praktyczne.
15. Metody szczególne. Wspólnie ponoszone koszty. Koszty reklamy. Pożyczki. Kredyty. Poręczenia i gwarancje.
16. Usługi o niskiej wartości dodanej.
17. Restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej – na co należy zwracać uwagę ?
18. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Limity dokumentacyjne. Kiedy dokumentacja ? Elementy dokumentacji. Uwagi praktyczne. Sankcje w przypadku braku dokumentacji.
19. Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego, porozumienia w sprawach cen transakcyjnych, podatkowa grupa kapitałowa jako konstrukcje ograniczające ryzyko z zakresu cen transferowych. Porozumienia jednostronne. Porozumienie dwustronne. Porozumienia wielostronne.
20. Ceny transferowe, a podatek u źródła. Regulacje w zakresie cen transferowych zawarte w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
21. Korekta dochodów na poziomie międzynarodowym.
22. Ceny transferowe a konstrukcje podobne. Niedostateczna kapitalizacja.
23. Ceny transferowe a VAT.
24. Pytania i odpowiedzi.
W trakcie wykładów przerwa kawowa o godz. 11.00 oraz lunch o godz. 13.15
15.00 Zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
27-29 lipca 2016 r. Kołobrzeg

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: Udział bez noclegu: 990 zł + 23% VAT Udział w wybranym dniu szkolenia bez noclegu: 590 zł + 23% VAT Udział z 1 noclegiem w pokoju 2- osobowym: 1350 zł+ 23% VAT Udział z 1 noclegiem w pokoju 1- osobowym: 1450 zł+ 23% VAT Udział z 2 noclegami w pokoju 2- osobowym: 1550 zł+ 23% VAT Udział z 2 noclegami w pokoju 1- osobowym: 1650 zł+ 23% VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl