Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Prawne, podatkowe i rachunkowe aspekty prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń dla Specjalnych Stref Ekonomicznych / Polska Strefa Inwestycji (SSE / PSI) oraz decyzji o wsparciu dla nowych inwestycji. Polski Ład i jego wpływ na decyzje o wsparciu i SSE.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.
W trakcie warsztatów uczestnicy, posiadający Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych zaznajamiają się z prawnymi, podatkowymi i rachunkowymi aspektami prowadzenia działalności na terenach sse. Słuchacze poznają sposób kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej. Podczas szkolenia odbiorcy zgłębią dodatkowo wiedzę w zakresie wpływu Polskiego Ładu na decyzje o wsparciu i prowadzeniu działalności na obszarach SSE.

PROGRAM:

I. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji.
1. Ramy prawne
2. Dwie procedury
3. Kryteria ilościowe i jakościowe
4. Status przedsiębiorstwa
5. Objaśnienia podatkowe

II. Decyzja o wsparciu.

1. Otrzymanie decyzji
2. Zakres decyzji
3. Zmiana decyzji
4. Wygaśnięcie decyzji
5. Cofnięcie decyzji

III. Zwolnienie podatkowe jako pomoc publiczna.
1. Moment uzyskania pomocy publicznej
2. Limit pomocy publicznej a zwolnienie podatkowe
3. Dyskontowanie pomocy publicznej
4. Łączenie pomocy publicznej
5. Przechowywanie dokumentacji
6. Zwrot pomocy publicznej

IV. Koszty kwalifikowane.
1. Obliczanie puli pomocy publicznej
2. Koszty nowej inwestycji
3. Koszty pracy

V. Dochód z działalności zwolnionej.
1. Zakres zwolnienia z podatku dochodowego
2. Wydzielanie organizacyjne
3. Objaśnienia podatkowe
4. Odliczanie strat
5. Zaliczki na podatek
6. Zeznania roczne
7. Klauzula antyoptymalizacyjna

VI. Kwalifikowanie przychodów jako zwolnionych z opodatkowania.
1. Zasady ogólne
2. Podejście projektowe
3. Interpretacja ogólna
4. Działalność objęta decyzją, działalność pozostała, działalność pomocnicza
5. Działalność podstawowa, operacyjna, finansowanie

VII. Kwalifikowanie kosztów do dochodu zwolnionego lub opodatkowanego.
1. Zasady ogólne
2. Bezpośrednia alokacja, alokacja procentowa
3. Poszczególne rodzaje kosztów

VIII. Interpretacje indywidualne i orzecznictwo.
IX. Objaśnienia podatkowe z 25.10.2019 r.
X. Polski Ład i jego wpływ na decyzje o wsparciu i SSE
XI. Pytania uczestników.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
12 stycznia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl