Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH ROZPORZĄDZENIE: MAR, KOMITETY AUDYTU, USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ – informacje poufne, negocjacje, lista osób, opóźnienia – przeprowadzanie emisji akcji i obligacji w kontekście MAR oraz obowiązki związane z raportowaniem – procedura badania rynku w związku z emisją papierów wartościowych – nowe regulacje dotyczące Komitetów Audytu

Seminarium skierowane jest do: Członków Zarządu, Dyrektorów Finansowych, Głównych Księgowych, prawników, operatorów ESPI i EBI, osób odpowiedzialnych za przygotowanie raportów rocznych i okresowych, kierowników i specjalistów działów sprawozdawczości, finansowych, księgowych i controllingu, a także działów relacji inwestorskich oraz wszystkich zainteresowanych problematyką należytego wypełniania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w spółkach giełdowych.

PROWADZĄCY:

PROGRAM:

9.30 – 10.00 Rejestracja i poranna kawa
10.00 Rozpoczęcie

10.00 – 11.30
I. Rok z Rozporządzeniem MAR – pytania i pierwsze doświadczenia
Prowadzący: Piotr Paliło- Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych

1. Rozporządzenie MAR:
a) Budowa i zawartość merytoryczna rozporządzenia MAR.
b) Nowe możliwości i zagrożenia.
2. Rozporządzenie MAR a polskie regulacje.
3. Akty delegowane i wykonawcze do rozporządzenia MAR, Regulacyjne i Wykonawcze standardy techniczne oraz Wytyczne ESMA.
4. Wzrost znaczenia informacji poufnej, likwidacja katalogu raportów bieżących.
a. Definicja informacji poufnej.
5. Jak rozpoznać, że dana informacja jest informacją poufną?
6. Wieloetapowy proces powstawania informacji poufnej.
7. Negocjacje – jak wygląda proces, omówienie zagrożeń.
8. Lista osób mających dostęp do informacji poufnych – jak sporządzać prawidłowo listy osób fizycznych mających dostęp do informacji poufnych ?
9. Opóźnienie ujawnienia informacji poufnej – jak korzystać z narzędzia opóźnienia?

11.30 – 11.45 Przerwa na kawę

11.45 – 13.15
II. ciąg dalszy
I. Rok z Rozporządzeniem MAR – pytania i pierwsze doświadczenia
Prowadzący: Piotr Paliło- Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych
10. Nowe trendy w raportowaniu bieżącym.
11. Wewnętrzne regulacje – użyteczne narzędzie?
12. Definicja insidera i podstawowe obowiązki i ograniczenia członków organów oraz akcjonariuszy spółki notowanej na GPW.
13. Definicja „osoby blisko związanej”: listy, zawiadomienia i związane z tym problemy.
14. Odpowiedzialność, sankcje – kto jest odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków informacyjnych?

13.15 – 13.45 Lunch

13.45- 15.45
III. Przeprowadzanie emisji akcji i obligacji w kontekście MAR oraz obowiązki związane z raportowaniem
Prowadzący:
Krzysztof Marczuk- Wspólnik Kancelarii GESSEL, radca prawny
Magdalena Szeplik- adwokat, Kancelaria Gessel

1. Zakres zastosowania Rozporządzenia MAR w kontekście emisji akcji i obligacji
2. Tryby emisji akcji i moment powstania informacji poufnej
– private placement;
– oferta publiczna z prawem poboru;
– oferta publiczna z wyłączeniem prawa poboru;
– warunkowe podwyższenie kapitału w związku z inwestycją M&A;
– podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego;
– podwyższenia kapitału ze środków własnych spółki.
3. Tryby emisji obligacji i ich typy, a moment powstania informacji poufnej
– oferta niepubliczna obligacji;
– oferta publiczna obligacji;
– obligacje z prawem pierwszeństwa oraz zamienne na akcje.
4. Procedura badania rynku w związku z emisją papierów wartościowych
– definicja badania rynku;
– zalety i wady zastosowania procedury badania rynku;
– obowiązki uczestników rynku ujawniających informacje – „URU”, „DMP;
– obowiązki adresatów badania rynku – „MSR”.
5. Obowiązki informacyjne związane z emisją akcji i obligacji
– obowiązki osób zarządzających i ich osób bliskich wynikające z rozporządzenia MAR;
– obowiązki wynikające z art. 69 ustawy o ofercie publicznej;
– obowiązki spółki publicznej wynikające z Rozporządzenia MAR oraz Ustawy o ofercie publicznej.

15.45-17.00
IV. Nowe regulacje dotyczące Komitetów Audytu w spółkach publicznych
Prowadzący:
Mateusz Bednarz- Senior Associate Shoenherr
1.Po co są komitetu audytu? Uzasadnienie ekonomiczne ich istnienia
2.Komitety audytu w ramach konstrukcji ładu korporacyjnego
3.Obecne regulacje związane z komitetami audytu
4.Kryteria niezależności członków komitetów audytu
5.Przegląd istniejących komitetów audytu na przykładzie spółek notowanych na GPW
6.Najnowsze zmiany – ewolucja czy rewolucja – w którą stroną zmierza rynek i czy prawo za rynkiem nadąża?

17.00 Zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
12 września 2017 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenerów, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
Koszt uczestnictwa od każdej kolejnej osoby: 690 zł + 23% VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl