Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Gospodarka osadami ściekowymi i innymi odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych- konsekwencje nowelizacji ustawy o odpadach dla sektora wodociągowo- kanalizacyjnego i komunalnego

• Ustawa o odpadach vs ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
• Zarys uwarunkowań prawnych dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych
• Dlaczego nowelizacja ustawy o odpadach jest ważna z punktu widzenia przedsiębiorstw wodkan i komunalnych
• Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorstwach wodkan i komunalnych, które posiadają zezwolenia
• Sankcje za nieprzestrzeganie nowych przepisów, prezentacja przepisów przejściowych

PROGRAM:

1. Uwarunkowania prawne zagospodarowania osadów ściekowych
2. Przedsiębiorstwa wod-kan a ustawa o odpadach
3. Magazynowanie odpadów,
4. Monitoring wizyjny,
5. Nowe wymagania do uzyskania zezwoleń na zbieranie i zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
6. Operaty przeciwpożarowe
7. Forma i tryb ustanawiania zabezpieczenia roszczeń na etapie uzyskiwania zezwolenia,
8. Nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia,
9. Nowe przesłanki wymierzania administracyjnych kar pieniężnych,
10. Analiza zmienianych i nowych przepisów karnych,
11. Nowe zasady przywozu odpadów z zagranicy,
12. Przegląd nowych uprawnień kontrolnych dla Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego.
13. Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska;
14. Przepisy przejściowe

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
22 marca 2019 r. Poznań
25 marca 2019 r. Katowice

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

PROMOCJA:
490 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl