Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Pakiet wsparcia dla obywateli Ukrainy realizowany w ramach Specustawy Zadania realizowane przez Urzędy Gmin, Urzędy Miast, OPS, GOPS, MOPR, PCPR.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest omówienie przepisów specustawy przygotowanej z myślą o systemowej pomocy dla obywateli przybywających z Ukrainy.
Omówione zostaną najważniejsze zagadnienia regulowane w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a także zadania JST oraz organów pomocy społecznej. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną założenia ustawy oraz rozwiązania prawne wprowadzone do polskiego porządku prawnego w kontekście pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terenie RP w związku z działaniami wojennymi.

Dla kogo: Pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego (Urzędów Miast, Gmin, Starostw) Pracownicy gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej, MOPR i PCPR.

PROGRAM:

I. Zakres podmiotowy projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Cel i założenia projektu ustawy.

II. Instytucja opiekuna tymczasowego.

III. Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom.

IV. Rodzaje pomocy jakie przewiduje ustawa oraz formy jej realizacji.

V. Polecenia wojewody wydawane m.in. organom samorządu terytorialnego oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w celu realizacji zadań dotyczących udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy.

VI. Zakres świadczeń przysługujących obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zgodnie z regulacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z omówieniem odrębności względem regulacji obowiązujących ustaw, w szczególności ustawy o świadczeniach rodzinnych.

VII. Świadczenia pieniężne i niepieniężne, przysługujące obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zgodnie z regulacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

VIII. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny) przysługujące obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zgodnie z regulacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

IX. Pomoc psychologiczna.

X. Piecza zastępcza dla małoletnich obywateli Ukrainy.

XI. Inne formy wsparcia, wynikające z zadań realizowanych w ramach polityki społecznej.

XII. Panel dyskusyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
14 kwietnia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 350 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl