Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Ceny Transferowe- zmiany od stycznia 2017 r. – szkolenie warsztatowe

Do udziału zapraszamy członków zarządów i dyrektorów, głównych księgowych, pracowników działów ekonomiczno-finansowych, pracowników działów księgowości, controllerów oraz innych osób zajmujących się rozliczaniem transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane w grupach kapitałowych.

Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia.

PROGRAM:

I. Zmiana definicji podmiotów powiązanych. Nowa definicja powiązań kapitałowych.
II. Zmiany w zakresie operacji gospodarczych podlegających dokumentacji. Pojęcie „transakcji”. Pojęcie „innego zdarzenia”.
III. Zmiany w zakresie limitów dokumentacyjnych.
1. Podstawowy limit dokumentacyjny.
2. Limit dokumentacyjny w operacjach gospodarczych z podmiotami mającymi siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.
3. Limit dokumentacyjny w przypadku podatników rozpoczynających działalność.
4. Transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodów (straty) podatnika – wpływ na limit dokumentacyjny.
IV. Elementy dokumentacji.
1.  Opis transakcji lub innych zdarzeń:
a) wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji lub innych zdarzeń,
b) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne,
c) identyfikacja podmiotów powiązanych,
d) opis funkcji, aktywów oraz ponoszonych ryzyk,
e) wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty),
2. Analiza danych porównawczych.
3. Opis danych finansowych.
4. Opis podatnika:
a) struktura organizacyjna i struktura zarządcza,
b) przedmiot i zakres prowadzonej działalności,
c) strategia gospodarcza,
d) otoczenie konkurencyjne.
5. Dokumentacja w przypadku grupy podmiotów powiązanych:
a) wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządziła informacje o grupie podmiotów powiązanych,
b) struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych,
c) polityka cen transakcyjnych,
d) opis przedmiotu i zakresu działalności,
e) opis wartości niematerialnych,
f) opis sytuacji finansowej,
g) opis zawartych porozumień.
V. Termin przygotowania dokumentacji.
VI. Skutki prawne oświadczenia w przedmiocie przygotowania dokumentacji.
VII. Sankcje w przypadku braku przygotowania dokumentacji w wyznaczonym terminie.
VIII. Termin przedłożenia dokumentacji.
IX. Sankcje w przypadku braku przedłożenia dokumentacji w terminie.
X. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
14-15 listopada 2016 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
1050 zł od każdej kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1090 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl