Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NA TROPIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO – CZYLI PRAKTYCZNE ASPEKTY IDENTYFIKACJI I WERYFIKACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

CEL SZKOLENIA:

Szkolenia stawia sobie za cel, aby poprzez przykłady i ćwiczenia pomóc uczestnikom nabyć praktyczną umiejętność stosowania środka bezpieczeństwa finansowego, jakim jest identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego.
Aktualne praktyki instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych są rozbieżne zarówno w zakresie definiowania pojęcia beneficjenta rzeczywistego – z uwagi na zawiłość definicji ustawowej, jak i realizacji procesów jego identyfikacji i weryfikacji. Nie pomaga również brak wiarygodnych źródeł informacji pozwalających realizować obowiązki instytucji obowiązanych w tym przedmiocie, w szczególności w odniesieniu do zagranicznych osób prawnych. Szkolenie stawia sobie za cel pomóc rozwiązać te problemy i wskazać narzędzia i liczne przykłady realizacji procesów identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, zgodnie z oczekiwaniami regulatorów.

PROGRAM:

1. Prawny obowiązek identyfikacji i weryfikacji przez instytucje obowiązane beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów prawnych – kto to taki i jak daleko trzeba się posunąć w realizacji tych obowiązków? – przykłady, ćwiczenia.
2. Definicja beneficjenta rzeczywistego – co w praktyce oznaczają sformułowania użyte w definicji legalnej i jak wpływa to na zakres identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
3. Identyfikacja beneficjenta – dlaczego jest tak istotna dla Ciebie i jak ją prawidłowo przeprowadzać.
4. Beneficjent rzeczywisty – zakres podmiotowy wymogu identyfikacji jego tożsamości – analiza przypadków, ćwiczenia.
5. Odpowiednie środki weryfikacji podmiotu będącego beneficjentem rzeczywistym.
6. Sprawowanie kontroli nad klientem – co oznacza w praktyce?
7. Metody prowadzenia analizy powiązań pomiędzy klientami w celu ustalenia stopnia kontroli i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
8. Różne dokumenty używane do weryfikacji beneficjenta (przykłady).
9. Beneficjent rzeczywisty TRUSTU.
10. Beneficjent rzeczywisty spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i z udziałem Skarbu Państwa.
11. Różne formy prawne w kontekście poszukiwania beneficjenta rzeczywistego:
1) Spółki z o.o.
2) Spółki akcyjne
3) Spółki partnerskie
4) Spółki komandytowe
5) Spółki komandytowo-akcyjne
6) Spółki jawne
7) Jednostki badawczo-rozwojowe
8) Stowarzyszenia (w tym zwykłe i rejestrowe)
9) Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
10) spółki cywilne,
11) spółki jawne
12) spółki partnerskie
13) spółki komandytowych
14) fundacje
15) stowarzyszenia rejestrowe
16) spółki z o.o. w organizacji
17) stowarzyszenia zwykłe
18) spółdzielnie
19) wspólnoty mieszkaniowe
20) publiczne szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowe
21) niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowe
22) kościoły i związki wyznaniowe.

12. Beneficjent rzeczywisty spółki w organizacji, spółki w likwidacji, w upadłości, w restrukturyzacji.
13. Beneficjent rzeczywisty, a kurator w spółce.
14. Trudne przypadki struktur własnościowych (z naciskiem na polskie przypadki i sytuacja, gdzie reprezentantem, wspólnikiem/udziałowcem, beneficjentem może być osoba zagraniczna bądź osoba prawna zarejestrowana za granicą).
15. Przykłady struktur korporacyjnych, w których brak należytej staranności w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego naraził instytucje obowiązane na niezwykle wysokie straty – dokładne omówienie symptomów ostrzegawczych na podstawie dokumentów spółek.
16. Dobre praktyki w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
17. Błędy popełniane przy identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
18. Przykłady struktur wykorzystywanych przez zorganizowane grupy przestępcze w celu ukrycia beneficjenta rzeczywistego.
19. Jak uniknąć ewentualnych pułapek przy identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
20. Przykłady prawidłowej i nieprawidłowej identyfikacji beneficjenta rzeczywistego z praktyki bankowej. Wskazanie możliwych wątpliwości w procesie identyfikacji dla różnych form prawnych klientów i ich rozwiązanie.
21. Beneficjent rzeczywisty w pytaniach i odpowiedziach – analiza problemów i przypadków instytucji obowiązanych w tym obszarze.

o ile czas pozwoli także:
22. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, a obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego. Co zrobić w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy posiadanymi danymi z wiarygodnych źródeł, a treścią CRBR.
23. Proces odnotowywania rozbieżności oraz przekazywania informacji organowi właściwemu w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Szczegółowa analiza przykładu procesu odnotowywania rozbieżności.
24. Praktyczne aspekty odnotowywania rozbieżności w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Analiza przykładów prawidłowej i nieprawidłowej realizacji obowiązku odnotowywania rozbieżności i zarzadzania stwierdzonymi rozbieżnościami przez instytucję obowiązaną.
25. Identyfikacja rozbieżności, a brak możliwości realizacji transakcji okazjonalnej czy nawiązania/kontynuowania stosunków gospodarczych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
15 maja 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl