Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WARSZTATY Z ARBITREM BANKOWYM dla Banków Spółdzielczych Skargi konsumentów składane do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2021 roku oraz spodziewany rozwój tematyki reklamacji w 2022 roku

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

 

Od 2 lat gwałtownie wzrasta liczba skarg kierowanych przez klientów banków do Arbitra Bankowego i rozszerza się ich zakres merytoryczny. Z roku na rok rośnie również udział spraw dotyczących działalności banków spółdzielczych – w 2021 roku to już blisko 10% wszystkich sporów.
Celem warsztatów jest przybliżenie tematyki skarg konsumentów składanych do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2021 roku oraz spodziewanego rozwoju tematyki reklamacji w 2022 roku.
Podczas warsztatów omówione zostaną poszczególne rodzaje skarg i sposoby ich zakończenia, ze szczególnym uwzględnieniem błędów popełnianych przez banki spółdzielcze przy obsłudze konsumentów.

PROGRAM:

I. Informacja o rodzajach skarg i rozstrzygnięć arbitrażowych w 2021 roku:
1. Liczba i zakres merytoryczny skarg.
2. Tendencje rozwoju reklamacji.

II. Skargi dotyczące nieautoryzowanych transakcji płatniczych:
1. Ciężar dowodu wystąpienia „nieautoryzowanej transakcji płatniczej” – najczęstsze nieprawidłowości banków.
2. Brak należytej staranności użytkownika jako przesłanka nieuwzględnienia zgłoszenia – analiza przypadków.
3. Transakcje bankomatowe – ciężar dowodu.

III. Reklamacje dotyczące rozliczenia środków po zmarłych posiadaczach rachunków:
1. Skargi spadkobierców.
2. Skargi uprawnionych z dyspozycji na wypadek śmierci.
3. Skargi dotyczące zwrotu kosztów pogrzebu.
4. Skargi dotyczące nieprawidłowego uchylenia tajemnicy bankowej.

IV. Reklamacje dotyczące klauzul abuzywnych i działania naruszającego zbiorowe interesy konsumentów – analiza przypadków.

V. Reklamacje w zakresie wadliwego prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego:
1. Zakres zajęcia – „blokada” rachunku.
2. Egzekucja z salda ujemnego i kredytu w rachunku.
3. Nienależyta kwota wolna od zajęcia.
4. Naruszenie zasad udzielania organom egzekucyjnym danych objętych tajemnicą bankową.

VI. Skargi dotyczące naruszenia ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o kredycie hipotecznym:
1. Art. 49 ustawy kredycie konsumenckim – analiza przypadków.
2. Art. 39 ustawy o kredycie hipotecznym – stanowisko grupy roboczej przy ZBP.
3. Sankcja kredytu darmowego.
4. Zarzut nienależytego udzielenia informacji i braku tzw. asysty przedkontraktowej.

VII. Skargi przyszłości wynikające z projektowanych zmian prawnych, rozwoju technologii i sytuacji makroekonomicznej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 listopada 2021 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl