Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatek VAT i CIT 2022/2023 w branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest pozyskanie i aktualizacja przez uczestników wiedzy na temat rozliczania VAT i CIT w branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.
Na szkoleniu omawiane są planowane zmiany na 2023 r. i najnowsze interpretacje przepisów, orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące zagadnień najczęściej występujących wśród podatników z ww. branż.
Szkolenie dedykowane jest głównym księgowym, dyrektorom finansowym, kierownikom i specjalistom działów finansowo-księgowych, pracownikom komórek zajmujących się rozliczeniami podatkowymi oraz pozostałym pracownikom pionu księgowości.

PROGRAM:

Podatek od towarów i usług (VAT)
1. Moment powstania obowiązku podatkowego i ujęcia w JPK VAT.
a) Usługi ciągłe, częściowe wykonania usługi, data wystawienia faktury.
b) Właściwa data sprzedaży.
c) Koszty dodatkowe. Prawidłowe ujęcie.
d) Refaktury.
2. Ustalenie właściwej stawki. Korzyści z własnych i istniejących WIS.
3. Odliczenie VAT.
4. Zmiany w preproporcji – SLIM VAT 3.
5. Błędy a prawo do odliczenia. Należyta staranność.
6. Mechanizm podzielonej płatności.
7. Odwrotne obciążenie – SLIM VAT 3.
8. Fakturowanie i kasy fiskalne 2023.
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
1. Przychody.
a) Moment powstania przychodu. Refaktury.
b) Nieodpłatne świadczenia.
c) Nielegalny pobór.
d) Przedpłaty
e) Korekty przychodów.
2. Koszty uzyskania przychodów.
a) Celowość wydatku.
b) Potrząsalność kosztów w czasie.
c) Korekta kosztów uzyskania przychodów.
d) Odpłatne zajęcie pasa drogowego, przebudowa drogi publicznej, wycinka drzew, opłata za służebność przesyłu.
e) Roboty w toku.
f) Problematyka wydatków remontowych i modernizacyjnych.
g) Koszty pracownicze, koszty reklamy, reprezentacji.
h) Amortyzacja w 2023 r. – spojrzenie na przepisy po Polskim Ładzie.
3. Podatek minimalny – zmiany.
4. Podatek u źródła – zmiany.
5. Hipotetyczne odsetki w kosztach uzyskania przychodów.
6. Płatności gotówkowe, biała lista VAT w 2023 r.
7. Ukryta dywidenda.
8. Ulgi do rozliczenia w zeznaniu za 2022 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
22 listopada 2022 r. Online

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl