Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Kurs podstawowy pracownika windykacji. Jak być lepiej przygotowanym niż dłużnik w praktyce Banków Spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Zamysłem kursu jest przekazanie jego uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie windykacji wierzytelności bankowych – od powstania zadłużenia po jego wyegzekwowanie lub umorzenie, z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego oraz planowanych zmian w prawie. Wszystkie zagadnienia poparte będą przykładami z praktyki oraz orzecznictwem sądowym tzw. prawo w działaniu.
Efektywność procesu windykacji bardzo często zależy od dobrego przygotowania osoby prowadzącej takie czynności oraz posiadania przez nią przewagi intelektualnej nad dłużnikiem. Bardzo pomocne jest tutaj odpowiednie zaplanowanie czynności, a następnie konsekwentne realizowanie przyjętych założeń. Elastyczność naszych działań wymuszana jest coraz większą świadomością prawną dłużników oraz niekorzystnymi dla wierzycieli zmianami w prawie. W takim środowisku wymagane jest sprytne wykorzystywanie dostępnych narzędzi i dobranie właściwego momentu ich zastosowania.

Kurs skierowany jest zarówno dla osób, która zawodowo zajmują się windykacją wierzytelności, jak i dla osób, które dopiero zaczynają pracę w tym obszarze.

PROGRAM:

• Co to jest wierzytelność i jakie wierzytelności występują w bankowości
• Zasady planowania czynności windykacyjnych – podstawa sukcesu w windykacji
• Rodzaje dłużników i zakres ich odpowiedzialności (dłużnik osobisty, dłużnik rzeczowy)
• Stosunki majątkowo małżeńskiej a zasady odpowiedzialności za długi
• Jakie są najczęściej występujące błędy w procesie windykacji
• Źródła informacji o dłużniku i jego majątku – rejestry publiczne i prywatne
• Przedawnienie wierzytelności bankowych – jak liczyć terminy przedawnienia
• Jak uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi osobistemu i rzeczowemu
• Optymalizacja kosztów windykacji, czyli o tym jak nie wydawać za dużo pieniędzy na windykację
• Jak wszcząć i przeprowadzić postępowanie egzekucyjne
• Współpraca z organami egzekucyjnymi
• Gdy umiera dłużnik – co dalej?
• Bank w postepowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
• Dalsze postępowanie po umorzeniu postępowania egzekucyjnego
• Pytania uczestników

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6 marca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl