Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Nowa Rekomendacja U a dystrybucja ubezpieczeń towarzyszących kredytowaniu przez banki spółdzielcze

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

26 czerwca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła nową Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Celem Rekomendacji U jest poprawa standardów działalności w obszarze bancassurance. Nowa rekomendacja zastąpi dotychczasową – z roku 2014. KNF oczekuje, że banki – w tym także banki spółdzielcze – dostosują swoją działalność do znowelizowanej Rekomendacji U nie później niż 1 lipca 2024 r.
Banki spółdzielcze, które prowadzą dystrybucję ubezpieczeń w kanale bancassurance czekają więc spore zmiany, szczególnie zważywszy na fakt, że obecna Rekomendacja ukaże się już w nowej rzeczywistości prawnej – 5 lat po wejściu w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
Celem szkolenia będzie przegląd rekomendacji najważniejszych z prawnego punktu widzenia – pod kątem praktyk związanych z szeroko rozumianą dystrybucją (sensu stricto i sensu largo) ubezpieczeń towarzyszących kredytowaniu.

PROGRAM:

1. Nowa Rekomendacja U
1.1. Charakter prawny Rekomendacji U
1.2. Regulacje prawne dot. ubezpieczeń towarzyszących kredytowaniu
2. Ubezpieczenia zabezpieczające spłatę kredytu a ubezpieczenia towarzyszące kredytowaniu.
2.1. Wykorzystanie ubezpieczeń dla prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu
2.2. Ubezpieczenia dodatkowe (nieobligatoryjne)
2.3. Dopuszczalność sprzedaży krzyżowej usług bankowych i ubezpieczeniowych
3. Pozycja prawna banku spółdzielczego w ubezpieczeniach towarzyszących kredytowaniu
3.1. Pozycja prawna banku a sposoby proponowania klientowi ochrony ubezpieczeniowej
3.2. Bank jako faktyczny beneficjent ochrony ubezpieczeniowej
4. Bank spółdzielczy jako dystrybutor ubezpieczeń
4.1. Szczególna rola, pozycja i wiedza banku
4.2. Obowiązek analizy wymagań i potrzeb klienta
4.3. Obowiązki związane z proponowaniem przystąpienia do ubezpieczeń grupowych
5. Odpowiedzialność banku spółdzielczego jako dystrybutora ubezpieczeń
5.1. Odpowiedzialność banku spółdzielczego jako agenta wyłącznego
5.2. Odpowiedzialność banku spółdzielczego jako multiagenta
6. Obowiązek lojalności względem klienta a odpowiedzialność cywilnoprawna banku spółdzielczego
6.1. Odpowiedzialność za monitorowanie warunków ubezpieczenia
6.2. Odpowiedzialność za adekwatny poziom ochrony
7. Finansowanie kosztów ubezpieczeń towarzyszących kredytowaniu
7.1. Pobieranie składek ubezpieczeniowych przez bank jako dystrybutora ubezpieczeń
7.2. Refinansowanie składek ubezpieczeniowych przez bank jako ubezpieczającego
7.3. Obciążanie klienta opłatami bankowymi z tytułu ubezpieczeń ryzyk własnych
7.4. Doliczanie do salda zadłużenia kosztów ochrony ubezpieczeniowej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
20 października 2023 r. Online

Godziny zajęć: 10.00-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl