Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Krajowy Rejestr Zadłużonych w praktyce banku spółdzielczego jako wierzyciela.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

I. Zasady ogólne funkcjonowania KRZ – wspólne dla restrukturyzacji i upadłości
1. Znaczenie KRZ dla banków.
2. Jak założyć konto?
3. Konto pełnomocnika a konto mocodawcy.
4. Kto co widzi w KRZ – konto użytkownika zarejestrowanego a konto użytkownika branżowego.
5. Portal Publiczny – podstawowe informacje z perspektywy ochrony interesów wierzyciela.
6. Jak uzyskać dostęp do akt toczącej się sprawy?
a) upadłość,
b) restrukturyzacja.
7. Jak uzyskać dostęp do nowej sprawy?
8. Czym jest popularny w praktyce KRZ uniwersalny formularz „Pismo Inne” i jak z niego korzystać?
9. Co składamy w papierze a co przez KRZ (kopia elektroniczna, wierzytelna kopia elektroniczna a oryginał dokumentu) ?
II. Prawo restrukturyzacyjne
1. Cztery postępowania restrukturyzacyjne – ogólny zarys zmian z perspektywy wierzyciela (nowe zasady restrukturyzacji wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo).
2. Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – pozycja wierzyciela w znowelizowanej procedurze.
3. Jak prawidłowo zagłosować nad układem w systemie KRZ?
III. Prawo upadłościowe
1. Postępowanie upadłościowe.
2. Jak dokonać w KRZ następujących czynność:
a) zgłoszenie wierzytelności w KRZ,
b) lista wierzytelności i jej zaskarżenie,
c) projekt planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej,
d) wniosek o ogłoszenie upadłości.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
10 października 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl