Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Istotne zmiany w VAT od 1 lipca 2015 i 1 stycznia 2016. Rozwiązywanie problemów w zakresie rozliczeń VAT.

.

PROGRAM:

 1. Zmiany od 1 lipca 2015 w zakresie odliczania VAT przy samochodach:
 • Odliczanie VAT przy nabyciu paliw do napędu samochodu – zasady,
 • Zmiany w zakresie odliczania paliw od 1 lipca 2015,
 • Decyzja derogacyjna Rady WE, a możliwość odliczania VAT od wydatków samochodowych,,
 • Jak prawidłowo odliczać VAT od wydatków samochodowych – praktyka,
 • Prywatne użycie pojazdów firmowych – zasady rozliczania VAT, a ryczałt ustalony w updof,
 • Zasady opodatkowania przy sprzedaży samochodów firmowych,
 • Zasady stosowania przepisów na przełomie czerwca i lipca.
 1. Odwrotne obciążenie od 1 lipca 2015:
 • Limity kwotowe w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia,
 • Definicja „jednolitej gospodarczo transakcji”;
 • Problemy z korygowaniem rozliczeń przy zmianie limitu transakcji;
 • Obowiązki w zakresie składania krajowych informacji podsumowujących dla transakcji objętych „odwrotnym obciążeniem”;
 • Nowe wzory deklaracji VAT-7 od lipca 2015 r.,
 • Zmiana listy towarów objętych „odwrotnym obciążeniem”,
 • Zasady stosowania przepisów na przełomie czerwca i lipca.
 1. Solidarna odpowiedzialność nabywców – zmiany od 1 lipca 2015:
 • Zmiana limitów kaucji gwarancyjnych,
 • Nowe wymogi dotyczące kaucji,
 • Zmiany towarów z załącznika nr 13 objętych odpowiedzialnością solidarną.
 1. Zmiany sposobu korekty VAT od wierzytelności nieściągalnych – „złe długi”:
 • Zasady praktyczne stosowania trybu „ulgi na złe długi”,
 • Upadłość lub likwidacja dłużnika – uchylenie obowiązku korekty,
 • Korekta VAT przez podmioty powiązane – rozszerzenie uprawnień sprzedawcy,
 • Wsteczne działanie nowych regulacji prawnych.
 1. 5. Zmiany w zakresie odliczania tzw. preproporcją od 1 stycznia 2016:
 • Jakie podmioty i w jakich sytuacjach będą podlegały obowiązkowi określania tzw. prewspółczynnika?
 • Obowiązek łączenia wydatków podlegających i niepodlegających opodatkowaniu VAT,
 • Czynności niepodlegające opodatkowaniu włączane do tzw. „prewspółczynnika”,
 • Nowe zasady proporcjonalnego odliczania podatku naliczonego,
 • Omówienie ustawowych sposobów liczenia preproporcji,
 • Inne „bardziej reprezentatywne” sposoby obliczania podatku naliczonego,
 • Konieczne działania, które podatnicy muszą przedsięwziąć już w roku 2015 w zakresie preproporcji.
 1. Inne zagadnienia VAT w praktyce:
 • Zasady rozliczania VAT z tytułu dostawy mediów, usług budowlanych, najmu, dzierżawy, dostawy nieruchomości,
 • Zasady rozliczania świadczeń kompleksowych,
 • Refakturowania – omówienie prawidłowych zasad stosowania,
 • Odliczanie podatku naliczonego:
  • czy brak faktury powoduje utratę prawa do odliczenia,
  • dokumenty dające prawo do odliczenia,
  • związek bezpośredni i pośredni zakupu z czynnościami opodatkowanymi – wyjaśnienie,
  • sytuacje, w których przepisy zabraniają nam odliczania VAT – ciekawostki,
 • Nowe rozwiązania w zakresie zwolnień z kas fiskalnych od początku 2015r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Rykaczewska
tel.: 509 998 703, 22 664 56 32
E-mail: e.rykaczewska@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
28 wrzesień 2015 r. Łódź
29 wrzesień 2015 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl