Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

KLUCZOWE WSKAŹNIKI RYZYKA DLA OBSZARU IT I BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM TELEINFORMATYCZNYM W BANKU STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZEŃ EBA/DORA I WYTYCZNYCH KNF W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI
Szkolenie adresowane jest dla Zarządów Banków, Administratorów Systemów Informatycznych, pracowników działu IT, stanowisk bezpieczeństwa informacji SBI / BI, audytorów wewnętrznych.
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie uczestników z zasobami infrastruktury teleinformatycznej ICT Banku, które powinny podlegać szczególnej analizie ryzyka bezpieczeństwa. Przedstawienie podstawowych narzędzi wskazujących, jak w logiczny sposób analizować, przeciwdziałać i zarządzać różnego rodzaju sytuacjami, w których zagrożenia mogą powodować niepożądane skutki i straty w obszarze cennych dla banku aktywów. Szkolenie zwraca szczególną uwagę na nowe regulacje EBA/DORA dotyczące środowiska ICT.
KORZYŚCI SZKOLENIA
1. Zdobycie praktycznej wiedzy na temat całego procesu zarządzania ryzykiem.
2. Przygotowanie do analizy ryzyka oraz innych działań zmierzających do skutecznego zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji i systemów ICT.
3. Poznanie rozwiązań do skutecznej ochrony, które pomogą zapewnić sprawne funkcjonowanie ICT w Banku.

PROGRAM:

1. Zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa ICT w Banku
2. Usługi dostawców zewnętrznych
3. Ramy zarządzania ryzykiem
4. Bezpieczeństwo informacji
5. Organizacja operacji ICT
6. Proces zarządzania incydentami ICT
7. Zarządzanie projektami ICT i zarządzanie zmianą
8. System zarządzania ciągłością działania
9. Zwiększenie świadomości użytkowników usług płatniczych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
7 marca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-10.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl