Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

PROCES FINANSOWANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Ograniczanie ryzyka transakcji poprzez zapewnienie poprawności formalnej i materialnej dokumentacji kredytowej w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Przedmiotem szkolenia jest kompleksowe omówienie zagadnień związanych z finansowaniem wspólnot mieszkaniowych, poczynając od samej prawnej konstrukcji tego podmiotu, sposobu zarządzania nim, poprzez zasady odpowiedzialności za długi, sposób oceny zdolności kredytowej, zakres dokumentacji formalno – prawnej, aż po czynności restrukturyzacji i windykacji wierzytelności. Znajomość zasad funkcjonowania wspólnot mieszkaniowym umożliwi ograniczenie ryzyka błędów formalnych lub merytorycznych w czasie procedury kredytowej. Szkolenie oparte będzie o przykłady z praktyki bankowej.

Głównym celem szkolenie jest przedstawienie wszystkich istotnych aspektów dotyczących procedury udzielenia finansowania wspólnotom mieszkaniowym.

PROGRAM:

• Źródła prawnej regulacji działalności wspólnot mieszkaniowych
• Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej i rodzaje wspólnot mieszkaniowych
• Status prawny wspólnoty mieszkaniowej, zakres podmiotowości prawnej
• Sposób zarządu wspólnotą mieszkaniową
• Odpowiedzialność za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej
• Podejmowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej
• Dokumentacja formalno – prawna wspólnot mieszkaniowych
• Dokumentacja finansowa i sprawozdawczość wspólnoty
• Majątek wspólnoty mieszkaniowej
• Opłaty i prowizje – produkty kredytowe dla WM
• Wniosek o kredyt składany przez wspólnotę mieszkaniową, treść i zakres
• Uchwała wspólnoty mieszkaniowej na zaciągnięcie kredytu i ustanowieniu zabezpieczenia
• Koszty zarządu nieruchomością wspólną
• Analiza zdolności kredytowej wspólności mieszkaniowej
• Instrumenty restrukturyzacji zadłużenia wspólnoty mieszkaniowej
• Windykacja wierzytelności wobec wspólnoty mieszkaniowej
• Pytanie uczestników szkolenia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
4 października 2023 r. Online
27 listopada 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

Dane uczestnika:

Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl