Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zasady dostosowania regulacji bankowych do „Tarczy COVID-19” – z uwzględnieniem Rekomendacji Związku Banków Polskich

Wideoszkolenie Online

Ustawy COVID-19 dokonały wielu zmian w przepisach prawa, w tym dotyczących działalności banków. Celem szkolenia jest omówienie wątpliwości dotyczących zmiany dotychczasowych przepisów, tym bardziej, ze nowe przepisy są często niejasne i niespójne. Podczas szkolenia zostanie zaprezentowana interpretacja dokonana przez Grupę Roboczą przy Związku Banków Polskich mająca na celu ujednolicenie praktyki bankowej, co ma szczególne znaczenie w przypadku odrębnej interpretacji przepisów przez klientów banków.

Dla kogo:
Szkolenie proponowane jest członkom zarządów banków, dyrektorom oddziałów i filii, obsłudze prawnej, osobom odpowiedzialnym za tworzenie produktów bankowych, oceniającym zdolność kredytową, rozpatrującym reklamacje i obsługującym zajęcia egzekucyjne.

PROGRAM:

I. Zmiana terminów materialnoprawnych, procesowych i sądowych – konsekwencje dla banku.

II. Zmiana zasad rozpatrywania reklamacji:
1. Czy nowe terminy rozpatrywania reklamacji?
2. Restrukturyzacja zadłużenia – problemy praktyczne.

III. Zmiany dotyczące umów kredytowych:
1. Maksymalne koszty kredytu:
– zasady obliczania,
– problem kart kredytowych,
– problem kredytów dłuższych niż rok.
2. Obniżenie pozaodsetkowego kosztu kredytu.
3. Zmiany w ocenie zdolności kredytowej.

IV. Zmiany dotycząc postępowania egzekucyjnego w administracji:
1. Zasady zawieszenia prowadzonych egzekucji administracyjnych:
– tryb działania banku,
– odzyskanie przez dłużnika prawa do dysponowania środkami.
2. Dopuszczalność wszczęcia nowej egzekucji administracyjnej:
– przypadki,
– tryb działania banku,
– problem zbiegu egzekucji.
3. Zakaz dokonywania potrąceń i egzekucji niektórych świadczeń.
4. Realizacja zajęć egzekucyjnych:
– gwarancje czynszowe,
– pomoc dla przedsiębiorców.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
14 maja 2020 r. Online

Godziny zajęć: 13:00-16:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl