Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WYTYCZNE EBA 2019 W ODNIESIENIU DO REKOMENDACJI D 17.1 UKNF. JAK BEZPIECZNIE ZARZĄDZAĆ OPROGRAMOWANIEM UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI
Szkolenie adresowane dla Zarządu Banku, Administratorów Systemów Informatycznych, kadry zarządzającej i pracowników działu IT
CEL I KORZYŚCI SZKOLENIA
Podczas szkolenia uczestnicy:
• Zgłębią wiedzę w zakresie wytycznych nadzorczych dot. prawidłowego utrzymania oraz eksploatacji środowiska teleinformatycznego w banku oraz wytycznych nadzorczych EBA, DORA dot. zarządzania nowymi ryzykami związanymi z technologią i bezpieczeństwem ICT.
• Uzyskają wskazówki, jak chronić i zabezpieczać oprogramowanie użytkownika końcowego przed nieuprawnioną modyfikacją lub utratą danych.
• Dowiedzą się o środkach bezpieczeństwa służących do ograniczenia ryzyka związanego z technologiami i bezpieczeństwem ICT.
• Zapoznają się szczegółowo z oprogramowaniem zapobiegającym utracie danych.
• Otrzymają wskazówki dot. prowadzenia dokumentacji istotnego oprogramowania użytkownika końcowego, procedury logicznej kontroli dostępu.
• Poznają podstawowe zasady postępowania w celu redukcji zagrożeń i ich potencjalnych skutków.

PROGRAM:

1.Bezpieczeństwo informacji
• Polityka bezpieczeństwa Informacji
2. Obszary zarządzania ryzykami
3. Rekomendacja D VI Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego
• Oprogramowanie użytkownika końcowego
• Aplikacje bankowe
• Środki bezpieczeństwa
• Czynniki ryzyka
• Incydenty naruszania danych
4. Polityka DPL
5. Dokumentowanie oprogramowania użytkownika końcowego
• Rejestr oprogramowania użytkownika końcowego
• Ochrona i zabezpieczenia
6. Bezpieczeństwo logiczne
7. Zarządzanie nowymi ryzykami
• EBA, DORA, wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem technologii i bezpieczeństwa ICT
• Analiza ryzyka środowiska ICT
8. Redukcja zagrożeń i ich potencjalnych skutków
9. Szkolenie i świadomość w zakresie bezpieczeństwa informacji

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 kwietnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-10.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl