Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Egzekucja z rachunku bankowego, w uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i praktyki organów egzekucyjnych. Analiza i omówienie najczęściej występujących problemów. Omówienie zmian wchodzących w życie z dniem 25 marca 2024 roku

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest omówienie całości problematyki sądowej i administracyjnej egzekucji z rachunku bankowego z punktu widzenia banku i jego interesów. W ramach szkolenia omówione zostaną najczęściej występujące w praktyce problemy związane z realizacją zajęć wierzytelności z rachunków, w tym rachunków VAT. Obecnie obowiązująca regulacja prawna generuje szereg ryzyk prawnych po stronie banku. Ryzyka te wynikają po części z odmiennej interpretacji przepisów, jaką prezentują banki oraz organy egzekucyjne. Z pomocą może tutaj przyjść wnikliwa analiza orzecznictwa sądowego, które dotyczy tego obszaru. Odpowiada ono na szereg wątpliwości występujących w praktyce, a zastosowanie się do niego pozwala ograniczyć ryzyko poniesienia przez bank odpowiedzialności za niewłaściwą realizację obowiązków ustawowych. W ramach przyjęcia i realizacji zajęcia rachunku bankowego występuje szereg podmiotów, takich jak wierzyciel, dłużnik, organ egzekucyjny i bank. Podmioty te mogą mieć różne interesy. Poznanie tych interesów oraz obszarów, gdzie mogą zostać naruszone, również umożliwia ograniczenia ryzyk.

Szkolenie uwzględnia zmiany wchodzący w życie z dniem 25 marca 2024 roku.

W ramach szkolenia szczegółowo zostanie omówiona kwestia ograniczeń egzekucji z rachunków bankowych.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się realizacją zajęć sądowych i administracyjnych, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych banku oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

 

PROGRAM:

 1. Uwagi wstępne
 2. Podmioty występujące przy realizacji zajęcia rachunku bankowego
 3. Przepisy regulujące sądową i administracyjną egzekucję z rachunku bankowego
 4. Różnica pomiędzy sądową i administracyjną egzekucją z rachunku bankowego
 5. Przebieg egzekucji z rachunku bankowego
 6. Przeszkody do wykonania zajęcia rachunku bankowego
 7. Zbieg egzekucji sądowej [komorniczej], sposób postępowania, ustalenie organu właściwego
 8. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej, sposób postępowania, ustalenie organu właściwego
 9. Zbieg egzekucji administracyjnych, sposób postępowania, ustalenie organu właściwego
 10. Zbieg egzekucji sądowej/administracyjnej i zabezpieczenia sądowego/administracyjnego na rachunku bankowym
 11. Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym, kwota wolna a inne wyłączenia spod egzekucji, jak liczyć kwotę wolną
 12. Inne ograniczenia w egzekucji z rachunku bankowego, świadczenia nie podlegające zajęciu na rachunku bankowym, egzekucja z dopłat w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego. Analiza przypadków.
 13. Wypłata z rachunku na poczet bieżącego wynagrodzenia i inne dopuszczalne wypłaty
 14. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a zajęcie rachunku bankowego
 15. Zajęcie rachunku bankowego a blokada KAS
 16. Zajęcie rachunku VAT
 17. Zajęcie podstawowego rachunku płatniczego
 18. Zajęcie rachunku bankowego rodzinnego
 19. Zajęcie rachunku bankowego a pobieranie przez opłat i prowizji
 20. Zajęcie rachunku bankowego a kredyt, czy realizować zajęcie w ciężar kredytu
 21. Zajęcie rachunku bankowego a ogłoszenie upadłości posiadacza rachunku lub jednego z posiadaczy rachunku bankowego
 22. Zajęcie rachunku bankowego a śmierć posiadacza rachunku
 23. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego po zajęciu, obowiązki banku, procedura
 24. Udzielanie organowi egzekucyjnemu informacji objętych tajemnicą bankową
 25. Egzekucja z rachunku bankowego wspólnego
 26. Egzekucja z rachunku bankowego wspólnego małżeńskiego
 27. Egzekucja z rachunku bankowego wspólnego spółki cywilnej
 28. Egzekucja z rachunku bankowego, do którego wydano książeczkę imienną
 29. Odpowiedzialność banku za realizację zajęcia
 30. Pytania uczestników szkolenia

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
23 kwietnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl