Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ZMIANA ZASAD DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI Z WEKSLA WYSTAWIONEGO NA ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ BANKU

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

 

Przyjmowanie przez banki weksli i poręczeń wekslowych jest powszechną formą zabezpieczania wierzytelności kredytowych. Jednak warunkiem skutecznego skorzystania z tej formy zabezpieczenia jest prawidłowe wypełnienie weksla i porozumienia wekslowego (tzw. deklaracji wekslowej).
Zmienione przepisy Kodeksu postepowania cywilnego przewidują odmienne od dotychczasowych zasady dochodzenia przed sądem należności wekslowych od klientów banków i sąd z urzędu będzie badał nie tylko ważność weksla, ale także porozumienia wekslowego i umowy, którą weksel zabezpiecza. Nieprawidłowe wystawienie weksla albo niezgodność między zapisami umowy kredytowej a treścią porozumienia wekslowego mogą sprawić, że bank utraci tę formę zabezpieczenia.
Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego określenia zabezpieczenia wekslowego w umowie kredytowej, zasad wypełniania weksli oraz należytego sporządzania i podpisywania deklaracji wekslowej (to nie są jednostronne oświadczenia woli klientów!).
Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, pracownicy przyjmujący zabezpieczenia, personel kredytodawcy, prawnicy, audytorzy, pracownicy działu reklamacji.

PROGRAM:

I. Nowe zasady dochodzenie od klientów należności z weksla – zmiana Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania nakazowego:
1. Nowe obowiązki dowodowe obciążające banki pozywające klientów w postępowaniu nakazowym:
a – obowiązek przedłożenia umowy z załącznikami – dłużnicy konsumenci,
b – obowiązek złożenia oświadczenia – inni dłużnicy.
2. Koszty postępowania.
3. Wydłużenie terminu do złożenia zarzutów od nakazu zapłaty.
4. Klauzula wekslowa „nie na zlecenie” – szczególne obowiązki banku przy przyjmowaniu weksli od konsumentów.

II. Poprawna treść zapisów umowy kredytowej dotycząca zabezpieczenia wekslowego – skutki prawne nieprawidłowego zapisu.

III. Nowe obowiązki i uprawnienia banku związane z przyjęciem zabezpieczenia wierzytelności:
1. Składniki formalne weksla i skutki ich uchybienia.
2. Podpisy na wekslu – pojęcie podpisu:
a) osób fizycznych,
b) przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego,
c) spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych,
d) pełnomocników i prokurentów,
e) organów administracji samorządowej i rządowej,
3. Kontrasygnata – poprawne zasady umieszczania na wekslu.
4. Klauzule wekslowe – szczególne obowiązki banku przy przyjmowaniu weksli od konsumentów.

IV. Porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) – zasady poprawnego wystawiania:
a- forma i treść.
b- kto podpisuje porozumienie wekslowe?

V. Poręczenie wekslowe:
1. Elementy istotne dla ważności poręczenia wekslowego:
a) forma poręczenia wekslowego,
b) treść poręczenia wekslowego.
2. Wpływ nieważności weksla na odpowiedzialność poręczyciela wekslowego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 grudnia 2021 r. Online

Godziny zajęć: 12:30-15:30

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl