Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie Komitetu Audytu z oceny sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zapisów Rekomendacji L.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Zapisy Rekomendacji L wymagają, aby sprawozdanie Komitetu Audytu z oceny sprawozdania finansowego oraz z własnej działalności zawierała elementy wymagane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Celem niniejszej sesji jest wspólne przygotowanie projektów dwóch sprawozdań:

 • Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego na podstawie oceny biegłego rewidenta,
 • Sprawozdania rocznego z realizacji zadań przez Komitet Audytu za 2024r.
 1. KORZYŚCI
 2. Uczestnik otrzyma przykład opinii Komitetu Audytu dotyczącej monitorowania rewizji finansowej oraz oceny sprawozdania finansowego.
 3. Oraz przykłady:
  1. sprawozdania z działalności Komitetu Audytu,
  2. Przykład Regulaminu działania Komitetu Audytu,
  3. Raport z przeglądu ww. Regulaminu,
  4. Przykład Polityki wyboru firmy audytorskiej (…).
 1. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do członków Rady Nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu Audytu, członków Zarządu, pracowników ds. organizacji, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

 

Poziom szkolenia: podstawowy w obszarze obsługi organów statutowych banku spółdzielczego.

PROGRAM:

1. Wymagania Rekomendacji L względem działania Komitetu Audytu,
2. Zadania Komitetu Audytu,
3. Ocena sprawozdania finansowego – opinia komitetu Audytu,
4. Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu,
5. Raport z przeglądu Regulaminu Komitetu Audytu,
6. Przegląd Polityki wyboru firmy audytorskiej (…),
7. Plany awaryjne na wypadek odstąpienia od badania przez niegłego rewidenta,
8. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 marca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl