Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Tajemnica bankowa w praktyce banków spółdzielczych. Przedmiot, zasady ochrony i podstawy ujawniania. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy bankowej w praktyce Banków Spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Jednym z podstawowych obowiązków banków jest zachowanie w tajemnicy informacji powierzonych przez klienta, w szczególności tych dotyczących jego produktów bankowych. Ujawnienie tych informacji bez podstawy prawnej może rodzić szereg negatywnych konsekwencji dla banku oraz osoby, która doprowadziła do ich ujawnienia. Zakres tajemnicy bankowej jest bardzo szeroki. Ustawodawca wprowadził i nadal wprowadza szereg przepisów, które umożliwiające różnym organom i podmiotów dostęp do tej tajemnicy. Powoduje to konieczność ciągłego aktualizowania wiedzy z tego obszaru, celem zapewnienia bezpieczeństwa prawnego banku.
Celem szkolenie jest kompleksowe omówienie kwestii tajemnicy bankowej.

PROGRAM:

1. Źródła prawa regulujące tajemnicę bankową
2. Zakres podmiotowy obowiązku zachowania tajemnicy bankowej
3. Zakres czasowy obowiązku zachowania tajemnicy bankowej
4. Zakres przedmiotowy obowiązku zachowania tajemnicy bankowej
5. Ochrona tajemnicy bankowej a ochrona danych osobowych beneficjenta tajemnicy
6. Beneficjent tajemnicy bankowej
7. Tajemnica bankowa przy umowa z podmiotami zewnętrznymi
8. Ujawnianie tajemnicy bankowej bankowym, instytucją kredytowym oraz instytucją pożyczkowym
9. Ujawnianie tajemnicy bankowej na żądanie organów egzekucyjnych
10. Ujawniania tajemnicy bankowej na żądanie organów wymiaru sprawiedliwości
11. Ujawniania tajemnicy bankowej na żądanie organów kontrolnych i nadzorczych
12. Ujawnianie tajemnicy bankowej na żądanie organów skarbowych oraz innych organów publicznych
13. Ujawnianie tajemnicy bankowej na żądanie organów ochrony prawnej i ścigania
14. Pozostałe przypadku obowiązku ujawnienia tajemnicy bankowej
15. Tajemnica bankowa a procedura zmierzająca do przeniesienia wierzytelności na podmiot trzeci
16. Upoważnienie do ujawnienia tajemnicy bankowej
17. Tajemnica w przedsiębiorstwach powiązanych
18. Tajemnica bankowa a zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
19. Prawo do pobierania opłat za udzielanie informacji objętych tajemnicą bankową
20. Zasady ochrony i ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa
21. Zabezpieczenie tajemnicy przy jej transferze na zewnątrz
22. Odpowiedzialność pracownika za ujawnienie prawnie chronionej tajemnicy
23. Odpowiedzialność karna za ujawnienie tajemnicy bankowej i przedsiębiorstwa
24. Odpowiedzialność cywilnoprawna za ujawnienie tajemnicy bankowej i przedsiębiorstwa
25. Odpowiedzialność o innym charakterze za ujawnienie tajemnicy bankowej i przedsiębiorstwa
26. Pytania uczestników

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
28 lutego 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl