Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Kwestionowanie przez kredytobiorców klauzul zmiennego oprocentowania opartych na WIBOR – analiza prawna w praktyce Banków spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Wciąż trwają tysiące sporów dot. umów kredytów frankowych a w przekazach medialnych rozgorzała już dyskusja na kolejny temat dotyczący jeszcze szerszego grona potencjalnie zainteresowanych kwestionowaniem umów kredytowych klientów banków, banków spółdzielczych i SKOKów.
Kontrowersje zaczęły budzić klauzule zmiennego oprocentowania oparte na WIBORze jako wskaźniku referencyjnym determinującym te zmiany. Częste – w przekazach medialnych i informacjach udostępnianych na stronach internetowych tzw. kancelarii WIBORowych – analogie do sytuacji frankowiczów wyostrzają apetyt kredytobiorców na kwestionowanie umów kredytów złotówkowych. Oliwy do ognia dolewają wypowiedzi niektórych ekonomistów podważające miarodajność WIBORu dla określania rzeczywistej ceny pieniądza na rynku.
Szkolenie ma na celu zmierzyć się z mitem analogi tych spraw do problematyki kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej. Jego celem jest odtworzenie prawidłowej metodologii kontroli postanowień WIBORowych – jako kluczowej dla dokonania prawidłowej subsumpcji prawnej. Zdeterminowane będzie metodą ekonomicznej analizy zagadnień prawnych, przed którą w sprawach tego rodzaju nie da się uciec. Omówione zostaną zarówno zarzuty kierowane względem WIBORu przez pełnomocników kredytobiorców jak i potencjalne możliwości obrony banków przed tymi zarzutami.

PROGRAM:

1. WIBOR jako wskaźnik referencyjny
1.1. WIBOR – definicja
1.2. Metodyka ustalania WIBOR w pigułce
1.3. Streszczenie zarzutów wysuwanych względem WIBORu przez kredytobiorców
2. Inkorporacja WIBOR do umowy jako wskaźnika zmiany oprocentowania
2.1. Regulamin ustalania stawek referencyjnych – wzorzec umowny czy nie?
2.2. Obowiązek doręczenia Regulaminu… przed zawarciem umowy
3. Kontrola incydentalna klauzuli WIBORowej
3.1. Abuzywność
3.2. Przedmiot kontroli
3.3. Dopuszczalność kontroli
3.4. Podmiot ochrony – kredytobiorca
3.5. Indywidualne uzgodnienia postanowień umownych
3.6. Klauzula WIBORowa jako główne świadczenie stron
3.7. Jednoznaczność postanowień dot. zmiennego oprocentowania
– jednoznaczność w aspekcie formalnym
– jednoznaczność w aspekcie materialnym
4. WIBOR a sprzeczność z dobrymi obyczajami i rażące naruszenie interesów kredytobiorcy
4.1. WIBOR a Rozporządzenie BMR
4.2. Klauzula zmiany oprocentowania w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego
4.3. Klauzula ryzyka zmiany stóp procentowych
5. Warunki skutecznego zastrzeżenia klauzuli zmiennego oprocentowania
5.1. Dotychczasowe orzecznictwo dot. klauzuli zmiennego oprocentowania
5.2. Elementy obligatoryjne klauzuli zmiennego oprocentowania
5.3. Konsekwencje nieprawidłowego sformułowania klauzuli zmiennego oprocentowania w obrocie konsumenckim

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
19 października 2023 r. Online

Godziny zajęć: 10.00-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl