Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zasady prowadzenia przez bank spółdzielczy KONTA I LOKATY MIESZKANIOWEJ

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

W dniu 1 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 roku o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadzi szczególne rodzaje rachunków dla konsumentów: Konto Mieszkaniowe i Lokatę Mieszkaniową. Warunkiem ich włączenia do oferty banku jest zawarcie umowy z BGK oraz wykonywanie obowiązków sprawozdawczych wobec tego banku.
Celem szkolenia jest przygotowanie się banku do wprowadzenia nowych rodzajów rachunków, zwłaszcza zwrócenie uwagi na różnice tych produktów w stosunku do standardowej oferty i związane z nimi obowiązki informacyjne. Omówiona zostanie także problematyka uśpienia nowych typów rachunków, wykonywania obowiązków informacyjnych wobec gminy i Centralnej Informacji, a także zasady prowadzenia egzekucji z rachunków.
Dla kogo: zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, audytorzy, prawnicy, pracownicy działu reklamacji, pracownicy zajmujący się kredytowaniem hipotecznym i zakładaniem rachunków.

PROGRAM:

I. Zagadnienia wstępne:
1. Cel i główne założenia ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.
2. Podstawowe pojęcia.

II. Umowa uprawniająca do prowadzenia Konta i Lokaty:
1. Status „banku prowadzącego konto” – obowiązek zawarcia przez bank umowy z BGK.
2. Dokumentacja dotycząca rachunków.
3. Obowiązki sprawozdawcze banku wobec BGK.

III. Konto Mieszkaniowe:
1. Konto Mieszkaniowe:
a) pojęcie;
b) zakazy dotyczące nazwy produktu – konieczność dokonania przeglądu dotychczasowej oferty banku.
2. Szczególne zasady prowadzenia Konta Mieszkaniowego:
a) „oszczędzający” – warunki otwarcia rachunku,
b) waluta konta,
c) czas trwania umowy,
d) oprocentowanie,
e) opłaty,
f) podatek dochodowy.
3. Warunki dokonywania wpłat na Konto.
4. Postępowanie banku w przypadku naruszenia przez posiadacza zasad prowadzenia Konta.

IV. Lokata Mieszkaniowa:
1. Zasady przekształcania Konta w Lokatę Mieszkaniową.
2. Szczególne zasady prowadzenia Konta Mieszkaniowego:
a) waluta konta,
b) czas trwania umowy,
c) oprocentowanie,
d) opłaty,
e) podatek dochodowy.
3. Postępowanie banku w przypadku naruszenia przez posiadacza zasad prowadzenia Lokaty.

V. Zasady przenoszenia Konta i Lokaty do innego banku:
1. Nowa umowa czy ciągłość produktu depozytowego?
2. Tryb działania banku.
3. Obowiązki informacyjne banku wobec BGK.
3. Limity przenoszenia produktu przez oszczędzającego.

VI. Obowiązki banku i uprawnienia klientów:
1. Charakter prawny rachunku.
2. Czy rachunek może być uśpiony – tryb działania banku.
3. Czy zawiadamiamy gminę ostatniego miejsca zamieszkania oszczędzającego?
4. Centralna Informacja – czy ujawnia się dane dotyczące Konta i Lokaty?
5. Czy do rachunków można złożyć dyspozycję wkładem na wypadek śmierci?
6. Czy z rachunku można prowadzić egzekucję i w jakim trybie?

VII. Konto Mieszkaniowe/Lokata Mieszkaniowa dla małoletniego:
1. Strony umowy.
2. Sposób zawarcia umowy.
3. Składanie dyspozycji do rachunku.
4. Wypłata premii mieszkaniowej.
5. Ochrona praw małoletniego.
6. Szczególne zasady prowadzenia Lokaty Mieszkaniowej.

VIII. Premia mieszkaniowa:
1. Warunki uzyskania premii mieszkaniowej i termin wypłaty.
2. Dziedziczenie prawa do premii.
3. Zasady i warunki zwrotu premii przez posiadacza.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
17 lipca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl