Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Ocena ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych – przegląd klauzul informacyjnych RODO.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Postępowanie z danymi osobowymi, szczególnie w zakresie retencji danych cyfrowych (anonimizacja danych osobowych w systemach IT to zagadnienia stale aktualne i wymagające stałej weryfikacji metod zarządzania ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Celem niniejszego szkolenia jest: przegląd procedur zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, z uwzględnieniem przeglądu tabeli retencji danych, rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, powiązany z przeglądem klauzul informacyjnych RODO.

 1. KORZYŚCI
 2. Uczestnik szkolenia otrzyma tabelę retencji danych osobowych w istotnych procesach z uwzględnieniem anonimizacji danych w systemach IT.
 3. Uczestnik szkolenia otrzyma przykład raportu z analizy skutków dla przetwarzania danych osobowych:
  1. Analiza przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych,
  2. Okresowa ocena ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
 4. Uczestnik otrzyma przykłady klauzul informacyjnych przekazywanych klientom, pracownikom, kandydatom do pracy, członkom banku itp.
 5. Uczestnik otrzyma rejestr czynności przetwarzania danych, zgodny z listą procesów.
 1. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, Inspektorów Ochrony Danych (IOD), ABI, ASI, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracowników komórki ds. zgodności, komórki ds. funkcji kontroli, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROGRAM:

1. Elementy okresowej ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych;
2. Zasady raportowania w sprawie bezpieczeństwa danych osobowych;
3. Ocena skutków dla przetwarzania danych osobowych przed rozpoczęciem / zmianą przetwarzania danych osobowych;
4. Identyfikacja sytuacji wymagających oceny uprzedniej;
a. Nowe produkty,
b. Nowe / zmienione procesy,
c. Nowe procedury,
d. Umowy,
e. Inne;
5. Weryfikacja tabeli retencji danych;
6. Zasady anonimizacji danych osobowych w systemach IT;
7. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych jako narzędzie organizacji zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych;
8. Weryfikacja zapisów w klauzulach informacyjnych RODO.
9. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
28 lutego 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-10.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl