Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

CENY TRANSFEROWE W 2022 ROKU w praktyce firm działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych informacji oraz omówienie ogólnych zagadnień dotyczących problematyki z zakresu cen transferowych. Na warsztatach zostaną również poruszone kwestie związane z przepisami prawnymi oraz dokumentacją cen transferowych a także poruszona zostanie problematyka transakcji z tzw. „rajami podatkowymi”.

PROGRAM:

1. Ogólne zagadnienia dotyczące problematyki cen transferowych.
2. Historyczne regulacje dotyczące cen transferowych w polskim porządku prawnym.
3. Aktualne przepisy dotyczące cen transferowych, w tym:
a) omówienie poszczególnych obowiązków dokumentacyjnych;
b) omówienie progów dokumentacyjnych;
c) sposób identyfikacji jednorodnych gospodarczo transakcji w rozumieniu cen transferowych;
d) zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych;
e) uproszczenia ,,safe harbour” w związku z rozliczeniami z podmiotami powiązanymi;
f) obowiązki formalne w związku ze sporządzoną dokumentacją cen transferowych;
g) odpowiedzialność karno- skarbowa za niewywiązywanie się z regulacji dotyczących cen transferowych.
4. Case study dotyczący ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów przejściowych (2018/2019).
5. Ceny transferowe w dobie pandemii COVID-19.
6. Problematyka transakcji z tzw. ,,rajami podatkowymi” od 1 stycznia 2021 roku.
7. Proponowane nowelizacje w zakresie cen transferowych wynikające z ,,Nowego Ładu”.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
17 stycznia 2022 r Online

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl