Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Metodyka BION i system zarządzania ryzykiem dla Członków Organów Zarządzających Banku Spółdzielczego (RN, Zarząd, Komitet Audytu stanowiska kluczowe)

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cele szkolenia:
Zapoznanie członków organów zarządzających z aktualnie obowiązującą metodyką Badania i Oceny Nadzorczej (BION) z naciskiem na rolę Rady Nadzorczej, ryzyka występujące w banku oraz działania i uprawnienia kontrolne KNF.
Grupa docelowa
Członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Banków Spółdzielczych.
KORZYŚCI UCZESTNIKÓW:
Praktycznych spojrzenie na system zarządzania ryzykiem oraz metodykę oceny banku z punktu widzenia Rady Nadzorczej i KNF.

PROGRAM:

1. SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W BANKU
1.1 Proces zarządzania ryzykiem w banku
1.2 Stosowanie zasady proporcjonalności
1.3 Miejsce i zadania Rady Nadzorczej w systemie zarządzania ryzykiem
2. OBSZARY SZCZEGÓLNEJ UWAGI NADZORCZEJ KNF
3. TEMATY MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA RYZYKA
3.1 Analiza Modelu Biznesowego Banku
3.2 Czynniki ryzyka środowiskowego, społecznego i z zakresu ładu korporacyjnego (ESG)
4. KLUCZOWE RYZYKA WYSTĘPUJĄCE W BANKU
4.1 Profil ryzyka – główne obszary ryzyka identyfikowane w banku
4.2 Ryzyko kredytowe
4.3 Ryzyko rynkowe, w tym ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym
4.4 Ryzyko operacyjne i ICT
4.5 Ryzyko płynności i finansowania
4.6 Obszar zarządzania kapitałowego
4.7 Zarządzanie bankiem
4.8 Ryzyko systemowe
5. USTALANIE OCENY KOŃCOWEJ BION
5.1 Wpływ jakości zarządzania ryzykiem na ocenę BION
5.2 Algorytm nadawania oceny BION
6. POWIĄZANIE OCENY BION Z DZIAŁANIAMI NADZORCZYMI KNF

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 marca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl