Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Obsługa systemu eDoręczenia.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cele szkolenia:
• uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu
ustawy o doręczeniach elektronicznych
• omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne
• zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu eDoręczenia
Grupa docelowa:
• Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, wszyscy zainteresowani tematyką.

PROGRAM:

Cz. I – Teoria
I. Definicje ustawowe:
1. Podmiot publiczny,
2. Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
3. Operator wyznaczony,
4. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
5. Publiczna usługa hybrydowa,
6. Przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, wyłączenia,
7. Adres do doręczeń elektronicznych.
II. Czego nie obejmuje ustawa o doręczeniach. Baza adresów elektronicznych.
1. Jakich rodzajów doręczeń nie obejmuje ustawa?
2. Baza adresów elektronicznych – co to?
3. Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy
4. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych
5. Jedna skrytka do doręczeń w miejsce dwóch
6. Co z firmami i obywatelami?
7. Zarządzanie skrzynką doręczeń
8. Czy i jak można zrezygnować z rejestrowanego doręczenia elektronicznego
9. Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych
10. Na jaki okres następuje wpis do bazy?
11. Moduł testowy systemu eDoręczeń
12. Integracja z EZD – na co zwrócić uwagę?
III. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa
1. Jakie warunki należy spełnić?
2. Wymogi techniczne i organizacyjne
3. Doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia
elektronicznego
4. Usługi on- line
5. Przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety
6. Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?
7. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego
8. Wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych
Cz. II – Zajęcia praktyczne – Obsługa systemu eDoręczenia
IV. Obsługa skrzynki e-Doręczeń
1. Interfejs programu
2. Obsługa skrzynki do e-Doręczeń
3. Zarządzanie skrzynkami do e- Doręczeń
4. Odbieranie wiadomości
5. Odpowiedź na wiadomość
6. Sortowanie wiadomości
7. Przeszukiwanie skrzynki
8. Wysyłanie wiadomości
9. Dodawanie załączników
10. Podgląd wiadomości
11. Budowa adresu do e-Doręczeń
12. Wyszukiwanie adresata wiadomości
13. Zapisywanie kopii roboczej
14. Kopie robocze
15. Usuwanie wiadomości
16. Usługa powiązana: Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – do
czego służy i jak ją wykorzystać?
V. Administrowanie systemem – Moduł Uprawnień
1. Użytkownicy
2. Dodawanie użytkownika
3. Zarządzanie użytkownikiem
4. Usuwanie użytkownika
5. Role w systemie
6. Dodawanie ról
7. Usuwanie ról
8. Modyfikacja ról
9. Role: Właściciel, Administrator, Obserwator, Uprawniony – różnice, podobieństwa, uprawnienia ról
10. Zasoby – zarządzanie zasobami
11. Systemy – dodawanie systemu
12. Systemy – usuwanie i modyfikacja systemu
VI. Administrowanie systemem – Ustawienia
1. Do czego jest potrzebny adres do powiadomień?
2. Dodawanie adresu powiadomień
3. Zmiana adresu powiadomień

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 lutego 2024 r. Online
15 marca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl