Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA W PLACÓWKACH BANKOWYCH

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone dla pracowników działów obsługi klienta i sprzedaży, kasjerów, doradców klienta w placówkach bankowych oraz kadry menedżerskiej działów sprzedaży i obsługi Klienta
CEL SZKOLENIA
• Poznanie i doskonalenie zasad oraz umiejętności bezpośredniej obsługi klientów w placówce bankowej.
• Ugruntowanie wiedzy z zakresu standardów profesjonalnej obsługi klienta banku.
• Przećwiczenie sposobów radzenia sobie z różnymi stylami komunikowania się podczas obsługi, w tym wypracowywanie skutecznych i wartościowych sposobów na zwiększenie jakości obsługi oraz poprawy sposobów budowania długotrwałych relacji z klientami Banku.
• Doskonalenie zasad efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
• Poznanie i przećwiczenie technik aktywnego słuchania oraz sztuki prezentowania produktów oraz usług bankowych.
• Poznanie sposobów na sprawną identyfikację i zaspokajanie potrzeb klientów w procesie ich obsługi w placówce bankowej.
• Niwelowanie najczęstszych błędów podczas obsługi.

KORZYŚCI SZKOLENIA
• Wzrost jakości obsługi Klientów i wzmocnienie postawy pro-klienckiej.
• Wzrost zadowolenia i lojalności Klientów.
• Uzyskanie pożądanego wizerunku Banku.
• Zwiększenie wydajności i zaangażowania pracowników.
• Prawidłowe diagnozowanie potrzeb klienta i dopasowanie oferty do jego potrzeb.
• Rozwój umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji pracowników z Klientami.

PROGRAM:

1. Podstawowe standardy obsługi klienta banku
• Powitanie klienta w placówce
• Zarządzanie kolejką
• Model przyjmowania dyspozycji klienta
• Działania pro-sprzedażowe
• Pożegnanie klienta
• Model przyjmowania reklamacji

2. Psychologia obsługi klienta
• Pozytywne pierwsze wrażenie- czynniki budujące pozytywne pierwsze wrażenie w relacjach z klientem banku (wygląd, postawa, ubiór, kompetencje pracownika oddziału banku na tle ich oceny przez klienta oraz jako miara wyróżnienia Oddziału na rynku lokalnym)
• Umiejętność rozpoznawania i spełniania oczekiwań klientów banku
• Rola i znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie obsługi Klientów Banku
• Zwroty pożądane i niepożądane w procesie obsługi klientów Oddziału Banku

3. Zaspokajanie potrzeb klienta
• Rozpoznawanie i wspieranie potrzeb klienta oddziału banku
• Umiejętność prezentowania korzyści z proponowanych produktów i usług bankowych adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb klienta
4. Prezentowanie rozwiązań językiem korzyści
• Cecha- zaleta-korzyść – a model sprzedaży i obsługi klienta
• Techniki prezentacji produktów i usług bankowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
14 marca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl