Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

KREDYTY Z GWARANCJAMI BGK W RAMACH FUNDUSZU GWARANCJI ROLNYCH (FGR). KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE PRODUKTOWE i SYSTEMOWE (WEB SIOKP PLD i WEB SIOKP BGK)

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Zaprezentowane zagadnienia na temat gwarancji FGR pozwolą pracownikom Banku skutecznie zastosować gwarancję jako zabezpieczenie transakcji kredytowych.
Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej obsługi gwarancji BGK w systemie WEB SIOKP PLD i WEB SIOKP BGK pozwoli na wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów oraz płynną obsługę systemu.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do pracowników Banków Spółdzielczych.

PROGRAM:

Szkolenie zostanie poprowadzone w dwóch częściach:
I CZEŚĆ – ASPEKTY PRODUKTOWE
Cele:
1. Założenia dla gwarancji FGR.
2. Zasady stosowania dopłaty do gwarancji FGR.
II CZĘŚĆ – ASPEKTY SYSTEMOWE
Cele:
1. Zdobycie merytorycznej wiedzy dotyczącej obsługi kredytów objętych gwarancją FGR w systemie WEB SIOKP PLD i WEB SIOKP BGK.
2. Wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów podczas obsługi kredytów w systemie WEB SIOKP PLD i WEB SIOKP BGK.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6 października 2023 r. Online

Godziny zajęć: 10.00-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

Dane uczestnika:

Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl