Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Polski Ład 2022 – rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym z perspektywy branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat zmian podatkowych wprowadzonych tzw. Polskim Ładem, które wejdą w życie począwszy od 1 stycznia 2022 r. Spośród wielu zmian wynikających z Polskiego Ładu szkolenie skupia się na tych zagadnieniach, które dotyczyć będą podmiotów działających w branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.
Szkolenie dedykowane jest głównym księgowym oraz pozostałym pracownikom pionu księgowości.

PROGRAM:

1. Wyższa kwota wolna od podatku. Wyższy próg skali podatkowej.

2. Ulga dla klasy średniej.
a) Istota ulgi.
b) Którzy pracownicy są uprawnieni do ulgi?
c) Które przychody wlicza się do ulgi?
d) Ulga + kwota wolna od podatku.
e) Ulga + zwolnienia z PIT.
f) Ulga a zaliczki na PIT. Obowiązki pracodawców w trakcie roku.
g) Wątpliwości praktyczne (przekroczenie progu przychodów, dwie pensje w miesiącu, premie i dodatki, itp.).

3. Nowe zwolnienia i odliczenia w PIT i ich wpływ na obowiązki pracodawców.
a) Zwolnienie dla rodzin 4+.
b) Zwolnienie dla pracujących emerytów i rencistów.
c) Zwolnienie dla osób powracających do Polski.
d) Zwolnienie dla odszkodowań i zadośćuczynień.
e) Zwolnienie dla odsetek od świadczeń wolnych od podatku.
f) Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych.

4. Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej.
a) Składka zdrowotna dla pracowników.
b) Zwolnienia z PIT do 85.528 zł a składka zdrowotna.
c) Członek zarządu, prokurent – zasady naliczania składki zdrowotnej.

5. Nowe obowiązki płatników.
a) Stosowanie ulgi dla klasy średniej.
b) Zaliczki dla osób korzystających z nowych zwolnień (rodzina 4+, emeryci i renciści, osoby powracające).
c) Zaliczki na PIT a kwota wolna od podatku.
d) Samochód służbowy do celów prywatnych. Modyfikacja kwot przychodu.
e) Nowe terminy wysyłania deklaracji i raportów imiennych do ZUS.

6. Zmiany w opodatkowaniu prowadzonej działalności gospodarczej.
a) Minimalny podatek CIT.
b) Koszty finasowania dłużnego.
c) Likwidacja ograniczenia w zaliczaniu do kosztów usług niematerialnych.
d) Zmiany w amortyzacji, w tym amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych.
e) Biała lista VAT – niższy limit płatności.
f) Obowiązek umożliwienia zapłaty kartą płatniczą.
g) Transakcje z konsumentami płacącymi gotówką. Możliwe niekorzystne skutki podatkowe.
h) Skutki podatkowe i zusowskie zatrudnienia bez umowy lub nieujawniania części wynagrodzenia za pracę.
i) Zmiany w podatku u źródła.
j) Ukryta dywidenda (od 1 stycznia 2023 r.).
k) Obowiązek przesyłania JPK ksiąg rachunkowych (od 1 stycznia 2023 r.).

7. Czym zrekompensować podwyżkę podatków – ulgi podatkowe w Polskim Ładzie.
a) Ulga na sport, kulturę i szkolnictwo wyższe.
b) Ulga na terminale płatnicze.
c) Rozszerzenie ulgi B+R.
d) Ulga na przejęcie spółki.
e) Ulga na wejście na giełdę (CIT).
f) Ulga na robotyzację.
g) Zwolnienie dla dochodu ze sprzedaży ruchomego zabytku.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
01 lutego 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl