Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2019 r. – możliwość uzyskania istotnych oszczędności dla przedsiębiorców

PROGRAM:

1. Ustawa o cenach energii elektrycznej – ogólne omówienie rozwiązań, pierwotne założenia, nowelizacje ustawy i skutki wprowadzanych zmian.
2. Mechanizmy zamrożenia cen energii elektrycznej – ogólne założenia.
3. Podmioty uczestniczące w procesie realizacji rozwiązań przewidzianych w ustawie – odbiorca końcowy energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne, zarządca rozliczeń cen, Prezes URE.
4. Kategorie podmiotów uprawnionych do obniżenia ceny energii elektrycznej w 2019 r.
5. Określenie statusu odbiorcy końcowego – omówienie różnic w przyjętych mechanizmach dla poszczególnych kategorii odbiorców końcowych.
a. Kategorie podmiotów uprawnionych.
b. Określenie statusu przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorca, mały, średni i duży przedsiębiorca).
c. Inne istotne okoliczności.
d. Różne rozwiązania.
6. Mechanizm obniżenia ceny energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2019 r.
a. Obowiązki i uprawnienia sprzedawców energii elektrycznej.
b. Obowiązki i uprawnienia odbiorców energii elektrycznej.
c. Omówienie przypadków szczególnych (umowy ramowe, zmiany umów w drodze aneksu, zmiany umów na podstawie jednostronnych oświadczeń, zmiany sprzedawców, nowe punkty poboru energii elektrycznej).
d. Ryzyka (niewłaściwe działanie sprzedawcy energii, brak możliwości skorzystania z obniżenia ceny, uznanie obowiązku obniżenia ceny za wykonany, odpowiedzialność cywilnoprawna).
e. Kluczowe działania (analiza wstępna, określenie zakresu działań do podjęcia, terminy).
7. Mechanizm obniżenia ceny energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 r.
a. Obowiązki i uprawnienia odbiorców energii elektrycznej.
b. Obowiązki i uprawnienia zarządcy rozliczeń cen.
c. Limit oszczędności dla średnich i dużych przedsiębiorców (pomoc de minimis).
d. Wyłączenia podmiotowe – przedsiębiorstwa energochłonne.
e. Ryzyka (brak możliwości skorzystania z obniżenia ceny albo uzyskania dofinansowania, odpowiedzialność cywilnoprawna i karna.
f. Kluczowe działania (analiza wstępna, określenie zakresu działań do podjęcia, terminy).
8. Ceny energii elektrycznej w 2020 r.
9. Podstawowe uwarunkowania dotyczące obniżenia podatku akcyzowego i opłaty przejściowej.
10. Pytania i dyskusja.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 lipca 2019 r. Katowice
18 lipca 2019 r. Warszawa
23 lipca 2019 r. Poznań

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
650 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 690 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl