Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zmiany prawne mające wpływ na działalność Banku Spółdzielczego

– nowe zasady upadłości konsumenckiej
– Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich
– orzecznictwo ETS dotyczące zwrotu kosztów kredytu
– orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków w zakresie niewłaściwego stosowania obowiązków RODO
– ustawa sektorowa RODO

Kolejne zmiany prawne w 2019 roku, mające wpływ na działalność banków, odnoszą się do upadłości konsumenckiej, ochrony danych osobowych (ustawa sektorowa RODO) oraz stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.
Celem szkolenia jest zapoznanie się ze zmianami i terminami ich wprowadzenia oraz praktyczne przygotowanie się banków do ich wdrożenia, w szczególności zapobiegania upadłości konsumenckiej. Podczas szkolenia uczestnicy poznają także nowe zasady uznawania zapisów umownych za niedozwolone i możliwości podejmowania przez banki obrony w postępowaniu klauzulowym oraz nowe obowiązki wynikające ze znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z najnowszym orzecznictwem Prezesa UODO, UKNF oraz wyrokami ETS w sprawie obowiązku zwrotu proporcjonalnej części kosztów w przypadku przedterminowej spłaty kredytu.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, pracownicy zajmujący się tworzeniem nowych produktów i sporządzaniem dokumentacji, prawnicy, pracownicy obsługi klienta, działu reklamacji, windykacji i dochodzenia roszczeń.

PROGRAM:

I. Nowe zasady upadłości konsumenckiej:
1. Uproszczone przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
2. Zmiana sytuacji prawnej małżonka upadłego.
3. Zasady zgłaszania wierzytelności przez wierzyciela.
4. Nowe zasady likwidacji masy upadłości.
5. Zasady umarzania zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
6. Warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
7. Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
8. Skutki zmiany zasad upadłości dla wierzycieli.

II. Orzeczenie ETS (TSUE: C-383/18) dotyczące zwrotu kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty zadłużenia:
1. Kredytu konsumenckiego (art. 49 ukk).
2. Kredytu hipotecznego (art. 39 ukh).
3. Zasady rozliczenia kosztów kredytu.
III. Praktyczne zastosowanie w relacjach z klientami „Wytycznych dotyczących wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich” – jak unikać błędnych zapisów w umowach?

IV. Orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków w zakresie niewłaściwego stosowania obowiązków RODO:
1. Orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków – omówienie decyzji.
2. Nowy projekt Kodeksu dobrych praktyk dla sektora bankowego – praktyczne omówienie nowych załączników.

V. Ustawa sektorowa RODO – najważniejsze obowiązki dla banków:
1. Zmiana art. 70 Prawa bankowego.
2. Zmiana Kodeksu pracy.
3. Zmiana ustawy o bankach spółdzielczych…
4. Zmiana ustawy Euro Fatca – obowiązki związane z tajemnicą bankową i ochroną danych osobowych.

VI. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw – konsekwencje dla banków.

VII. Stanowiska UKNF z zakresu „rachunków uśpionych”.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
23 października 2019 r. Wrocław
8 listopada 2019 r. Warszawa
15 listopada 2019 r. Katowice
26 listopada 2019 r. Poznań
29 listopada 2019 r. Kraków

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
450 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika:
Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl