Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zmiany prawne mające wpływ na działalność Banku Spółdzielczego

– nowe zasady upadłości konsumenckiej
– Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich
– orzecznictwo ETS dotyczące zwrotu kosztów kredytu
– orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków w zakresie niewłaściwego stosowania obowiązków RODO
– ustawa sektorowa RODO.

Rekomendacje Związku Banków Polskich w zakresie wykonania orzeczenia ETS dotyczącego zwrotu kosztów kredytu, Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków w zakresie niewłaściwego stosowania obowiązków RODO, ustawa sektorowa RODO.

Kolejne zmiany prawne w 2019 roku, mające wpływ na działalność banków, odnoszą się do upadłości konsumenckiej, ochrony danych osobowych (ustawa sektorowa RODO) oraz stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.
Celem szkolenia jest zapoznanie się ze zmianami i terminami ich wprowadzenia oraz praktyczne przygotowanie się banków do ich wdrożenia. Podczas szkolenia uczestnicy poznają także nowe zasady uznawania zapisów umownych za niedozwolone i możliwości podejmowania przez banki obrony w postępowaniu klauzulowym oraz nowe obowiązki wynikające ze znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z najnowszym orzecznictwem Prezesa UODO, UKNF oraz wyrokami ETS w sprawie obowiązku zwrotu proporcjonalnej części kosztów w przypadku przedterminowej spłaty kredytu, a także Rekomendacjami Związku Banków Polskich w zakresie praktycznego wykonania obowiązków z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, pracownicy zajmujący się tworzeniem nowych produktów i sporządzaniem dokumentacji, prawnicy, pracownicy obsługi klienta, działu reklamacji, windykacji i dochodzenia roszczeń.

PROGRAM:

I. Orzeczenie ETS (TSUE: C-383/18) dotyczące zwrotu kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty zadłużenia (art. 49 ukk i art. 39 ukh).
1. Rekomendacje Związku Banków Polskich w zakresie praktycznego wykonania obowiązków z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim.

 • czy należy „z urzędu” rozliczyć wszystkie kredyty spłacone od 2012 roku?
 • co z kredytami hipotecznymi zawartymi do dnia 21 lipca 2017 roku?
 • czy spadkobiercy mogą żądać rozliczenia kosztów kredytu?
 • problematyka podatkowa,
 • zasady wyliczenia zwrotu należności.

2. Stanowisko UOKiK.

II. Stanowiska UKNF z zakresu „rachunków uśpionych”:
1. Obowiązek informowania gminy.
2. Zasady rozliczania się ze spadkobiercami i uprawnionymi z dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.
3. Centralna Informacja.

III. Praktyczne zastosowanie w relacjach z klientami „Wytycznych dotyczących wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich” – jak unikać błędnych zapisów w umowach?

IV. Orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków w zakresie niewłaściwego stosowania obowiązków RODO:
1. Orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków – omówienie decyzji.
2. Nowy projekt Kodeksu dobrych praktyk dla sektora bankowego – praktyczne omówienie nowych załączników.

V. Ustawa sektorowa RODO – najważniejsze obowiązki dla banków:
1. Zmiana art. 70 Prawa bankowego.
2. Zmiana Kodeksu pracy.
3. Zmiana ustawy o bankach spółdzielczych…
4. Zmiana ustawy Euro Fatca – obowiązki związane z tajemnicą bankową i ochroną danych osobowych.

VI. Nowe zasady upadłości konsumenckiej:
1. Uproszczone przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
2. Zmiana sytuacji prawnej małżonka upadłego.
3. Zasady zgłaszania wierzytelności przez wierzyciela.
4. Nowe zasady likwidacji masy upadłości.
5. Zasady umarzania zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
6. Warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
7. Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
8. Skutki zmiany zasad upadłości dla wierzycieli.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 listopada 2019 r. Poznań
29 listopada 2019 r. Kraków

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
450 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl