Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

REALIZACJA ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW IOD w BANKU SPÓŁDZIELCZYM

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI
Inspektorzy Ochrony Danych w Banku oraz kandydaci na stanowisko IOD-a.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Podczas szkolenia każdy IOD zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu:
• Poprawnego dostosowania system ochrony danych osobowych w Banku do wymagań RODO
• Zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności
• Prawidłowego prowadzenia rejestru czynności przetwarzania w Banku
• Szacowania ryzyka i przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych
• Dostosowania regulacji wewnętrznych Banku do wymogów RODO
• Samodzielnego opracowania wymaganej dokumentacji
• Konstruowania dokumentacji związanej z RODO
• Sposobów realizacji praw Klientów Banku
• Właściwego zabezpieczenia systemu informatycznego
• Zasad współpracy z pozostałymi komórkami Banku
• Przeprowadzania kontroli zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych

PROGRAM:

1. Wprowadzenie w tematykę ochrony danych osobowych
2. Oczekiwania regulatora – aktualne źródła prawa dotyczące ochrony danych osobowych, praktyki i standardy międzynarodowe i krajowe – nowe wytyczne EBA
3. Czy IOD to ABI? Kim jest Inspektor Ochrony Danych?
4. Odpowiedzialność i obowiązki Inspektora Ochrony Danych
5. Podejście oparte na ryzyku w realizacji zadań przez IOD – ocena
6. Kto odpowiada za analizę ryzyka i ocenę skutków dla ochrony danych
7. Jakie najważniejsze dokumenty przygotować powinien IOD w przypadku kontroli UODO
8. Zarządzanie incydentami związanymi z danymi osobowymi
9. Obowiązki wobec klientów banku – prawa osób
10. Powierzenie przetwarzania danych – dlaczego warto i jak przeprowadzić analizę podmiotu
11. Niemal 4 lata obowiązywania RODO – najczęstsze błędy w Banku Spółdzielczym w obszarze ODO.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
15 kwietnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl