Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY- problemy branży wodnokanalizacyjnej, energetycznej i komunalnej

PROGRAM:

I. JEDNOLITY PLIK KONTROLNY
1. Istota jednolitego pliku kontrolnego.
2. Podstawowe zasady postępowania dowodowego.
3. Zasada prawdy obiektywnej.
4. Zasada swobodnej oceny dowodów.
5. Księgi podatkowe jako dowód. Księgi nierzetelne a księgi wadliwe.
6. Dowód z dokumentu jako dowód.
7. Pozostałe dowody.
8. Jednolity plik kontrolny jako dowód.
9. Zakres podmiotowy zastosowania jednolitego pliku kontrolnego.
10. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu systemów komputerowych.
11. Kto i kiedy będzie zobowiązany do wdrożenia jednolitego pliku kontrolnego ? – mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy, pozostałe podmioty.
12. Kto może zwrócić się z żądaniem o jednolity plik kontrolny ? – czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie kontrolne, postępowanie podatkowe, kontrola krzyżowa.
13. Struktura logiczna jednolitego pliku kontrolnego.
14. Księgi rachunkowe.
15. Magazyn.
16. Rachunek bankowy.
17. Ewidencja sprzedaży i zakupu.
18. Ewidencja faktur.
19. Księga przychodów i rozchodów.
20. Ewidencja przychodów.
21. Zasady i terminy przesyłania oraz przekazywania jednolitego pliku kontrolnego.
22. Korekta jednolitego pliku kontrolnego.
23. Sankcje za nieprzedłożenie jednolitego pliku kontrolnego.
24. Duża i mała klauzula obejścia prawa a jednolity plik kontrolny.
25. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (MF).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: tel. 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
3 października 2016 r. Warszawa
14 października 2016 r. PoznańGodziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
490 zł od każdej kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl