Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ROLA I OBOWIĄZKI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, TAJEMNICY BANKOWEJ I CYBERBEZPIECZEŃSTWA W OPARCIU O WYMOGI NADZORCZE KNF, RODO, EBA i DORA

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI
• Członkowie Zarządu Banku
• Rada Nadzorcza
CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma za zadanie podnieść świadomość Zarządu Banku w zakresie odpowiedzialności wynikającej z obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz zapobiegania incydentom bezpieczeństwa, które ciążą na podmiotach przetwarzających dane. W trakcie szkolenia poruszone zostaną kwestie związane z tajemnicą bankową, bezpieczeństwem informacji i ochrony danych w Banku Spółdzielczym w oparciu Rekomendację D, wymagania normy ISO/IEC 27001 oraz wytyczne EBA, DORA i KNF

Podczas szkolenia uczestnicy:
• zapoznają się z odpowiednim przygotowaniem Banku do stosowania zasad zawartych w RODO, Rekomendacji D oraz pozostałych wytycznych nadzorczych, co korzystnie wpłynie na ograniczenie ryzyka nałożenia administracyjnych kar pieniężnych i odszkodowań dla osób fizycznych,
• nauczą się odpowiednio delegować obowiązki na pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa oraz poznają możliwości wykorzystania ich w codziennej działalności Banku,
• opanują systemowe podejście do problemu ochrony informacji, nie tylko jak taką informację chronić, ale również, jak monitorować skuteczność wdrożonych zabezpieczeń, co uchroni Bank od strat materialnych wynikających z konieczności jej odtworzenia, przerw w działalności, a także od utraty dobrego wizerunku Banku,
• dowiedzą się o najczęściej spotykanych zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem informacji w Banku na podstawie doświadczenia, incydentów i konkretnych przypadków naruszenia bezpieczeństwa z praktyki audytorskiej,
• zapoznają się z praktycznymi aspektami i pojęciami związanymi z kwestiami cyberbezpieczeństwa

PROGRAM:

1. Wprowadzenie w tematykę bezpieczeństwa informacji w Banku Spółdzielczym
• Tajemnica bankowa
• Zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy
• Ochrona danych osobowych
• Obowiązki Banku jako Administratora Danych Osobowych

2. Odpowiedzialność Zarządu Banku w zarządzaniu systemem ochrony informacji
• Odpowiedzialność cywilna
• odpowiedzialność karna
• odpowiedzialność wynikająca z innych przepisów niż Prawo Bankowe i RODO
3. Organizacja systemu Ochrony Danych Osobowych
• Miejsce IOD-a w strukturze organizacyjnej Banku
• Rola i obowiązki IOD-a w Banku Spółdzielczym
• Cykl Deminga w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
• Cyberbezpieczeństwo – praktyczne aspekty

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
7 marca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl