Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Dobry Compliance- Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w sektorze bankowości spółdzielczej – wymogi nadzorcze w praktyce

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

1. Compliance Management System (CMS) w kraju i na świecie (metodyka branżowa).
2. Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi (dalej: compliance).
3. Mapowanie świata compliance.
4. Status oraz niezależność osób pełniących funkcję compliance officera.
5. Wspomaganie Zarządu w efektywnym zarządzaniu ryzykiem braku zgodności.
6. Zasady sporządzania rocznych oraz wieloletnich planów z zakresu compliance.
7. Weryfikacja funkcjonujących procedur, instrukcji i innych dokumentów wewnętrznych w zakresie compliance.
8. Wspieranie komórek oraz jednostek organizacyjnych w procesie tworzenia regulacji wewnętrznych w zakresie compliance.
9. Monitorowanie zmian w regulacjach nadzorczych i w ustawodawstwie oraz monitorowanie ich przestrzegania.
10. Projektowanie i wprowadzanie, bazujących na ocenie ryzyka braku compliance, mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności.
11. Monitorowanie wielkości i profilu ryzyka braku compliance po zastosowaniu mechanizmów kontroli ryzyka braku compliance.
12. Realizacja zadań i obowiązków wskazanych w regulacjach wewnętrznych, w tym w szczególności wskazanych w Polityce zarządzania Konfliktem interesów oraz Systemie Informowania o Nieprawidłowościach (Whistleblowing).
13. Przygotowywanie okresowych sprawozdań dla Rady Nadzorczej oraz Zarządu w ramach przyjętego systemu informacji zarządczej z obszaru zapewnienia compliance oraz udział w posiedzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej, na których omawiane są zagadnienia z obszaru zapewnienia compliance.
14. Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie świadomości pracowników w zakresie postępowania zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi.
15. Współpraca z Zarządem, Radą Nadzorczą, Dyrektorami, Kierownikami Działów oraz pracownikami we wszystkich sprawach mogących mieć znaczenie dla obszaru compliance.
16. Informowanie pracowników, członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej o konieczności podjęcia działań mających na celu dostosowanie działalności do obowiązujących i zmieniających się przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych.
17. Koszt wdrożenia Compliance Management System (CMS) w przedsiębiorstwie a koszt niezgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi (Non – compliance cost).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 listopada 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl